متن  پاراگرافی

در این صفحه ویدئوهای آموزشی فیلد متن پاراگرافی را مشاهده می کنید

متن تک پاراگرافی – اندازه فيلد

با استفاده از قابلیت اندازه فیلد شما می توانید اندازه نمایش فیلد را تعیین کنید. در این ویدئو این قابلیت آموزش داده شده است.

متن پاراگرافی – معرفی

در این ویدئو به معرفی متن پاراگرافی و اینکه در چه مواقعی می توانید از این فیلد استفاده کنید، پرداخته شده است.

متن پاراگرافي – تعداد كاراكتر

در این ویدئو نحوه تنظیمات تعداد کاراکتر یا تعداد کلمات در فیلد متن پاراگرافی آموزش داده شده است.

متن پاراگرافی – اجباري كردن

اگر فیلدی اجباری شود، پاسخ دهنده حتما باید به آن فیلد باید پاسخ دهد و بدون پاسخ نمی تواند باشد. در این ویدئو نحوه اجباری کردن فیلد متن پاراگرافی آموزش داده شده است.

متن پاراگرافي – راهنما

راهنما برای مواقعی هست که لازم است توضیحاتی را برای پاسخ دهنده ارائه دهید. در این ویدئو نحوه قرار دادن راهنما برای فیلد متن پاراگرافی آموزش داده شده است.

متن پاراگرافي – متن پيش فرض

با استفاده از متن پیش فرض، متنی هست که داخل متن پاراگرافی به صورت پیش فرض نمایش داده می شود و با کلیک پاسخ دهند در ون متن پارگرافی به صورت خودکار پاک می شود. در این ویدئو نحوه قرار دادن متن پیش فرض آموزش داده شده است.

متن پاراگرافي  – نمايش فيلد

در این ویدئو تنظیمات مربوط به نمایش فید متن پاراگرافی آموزش داده شده است.