برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام

پرسشنامه چابکی سازمانی

سرعت فزاينده تغييرات فن آورانه، از يک سو، و تغيير ماهيت تقاضاي مشتريان و تشديد رقابت بين سازمان ها، از سوي ديگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزيت هاي رقابتي جديد براي برتري بر رقبا و تامين بهتر نياز مشتريان باشند. در اين موضوع، به نظر مي رسد که حرکت به سوي ايجاد سازمان هايي که از سرعت و انعطاف پذيري بالايي در پاسخ محيط متغير، ناپايدار و پيش بيني ناپذير برخوردارند راه حلي جديد و حياتي است. حصول چنين اهدافي در سايه مفهوم جديدي به نام «چابکي سازماني» به دست مي آيد.

پرسشنامه چابکی سازمانی در قالب سه مولفه فرایندهای داخلی سازمان، رشد ویادگیری و رقابت که شامل 41 سوال است طراحی شده است.

 

پرسشنامه عملکرد تحصیلی

محتوای پرسشنامه

1- اصلاح یا طراحی مجدد فرایندها با هدف کاهش هزینه‌های سازمان
2- جذب و تأمین منابع مالی از طرق مختلف (بانکها، سرمایه گذاران خصوصی و …)
3- استفاده از سیستم‌های حسابداری و بودجه بندی نوین با هدف کاهش هزینه‌های اضافی سازمان

 


 

39- کاهش تعداد شکایات ثبت شده از سوی شهروندان
40- افزایش کیفیت آب تولیدی بر مبنای نظرسنجی صورت گرفته از شهروندان
41- افزایش مشارکت و تعاملات شهروندان بر مبنای میزان استفاده آنها از روش‌های ارتباطی پیش بینی شده توسط سازمان مانند وب سایت و سامانه تلفنی

پرسشنامه آنلاین چابکی سازمانی

برای مشاهده کامل پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ، آن را در حساب کاربری قرار دهید:

برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام