پرسشنامه افسردگی بک

  پرسشنامه افسردگی بک برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد.  پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است،...

دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین1

دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین خیلی از افراد به ما می گویند که برای دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین باید چه کاری انجام دهیم یا لینک دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین کجاست؟ به همین تصمیم گرفتیم در این نوشته به صورت مختصر و مفید درباره این موضوع توضیح دهیم. در ابتدا...