برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام

پرسشنامه بورس

در یک تعریف بسیار ساده می توانیم بگوییم بورس یک نوع بازار است که در آن دارایی های مختلفی مورد معامله قرار می گیرند. این بازار همچنین یک نهاد ساختاریافته است که به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی بازار سرمایه نیز شناخته می شود.

پرسشنامه استاندارد بورس شامل 20گویه می باشد که با توجه به طیف 5 تایی لیکرت موافقت یا مخافت خود را با آن بیان می کند.

 

پرسشنامه بورس

محتوای پرسشنامه

1- ابزارهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه دارای کارائی لازم می باشند.
2- قوانین و مقررات حاکم بر بورس ایران،موجب افزایش کارائی می گردد.
3- استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد بورس تاثیر بسزائی دارد.

 

 

 

18- سرمایه گذاران در بورس تهران دارای رفتار عقلایی نسبت به تحولات و اطلاعات می باشند.
19- ایجاد بسترهای لازم برای آموزش مفاهیم و فرآیند سرمایه گذاری باعث افزایش کارایی بورس خواهد شد.
20- واگذاری سهام عدالت و تامین سرمایه برای شرکت های ضعیف توسط بورس راهی مناسب برای رونق یافتن این صنایع می باشد.

پرسشنامه آنلاین بورس

برای مشاهده کامل پرسشنامه استاندارد بورس، آن را در حساب کاربری قرار دهید:

برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام