جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد یکی از ابزارهای خودسنجی معروفی است که در اکثر پژوهش­های مربوط به شادکامی و نیز در تحقیق حاضر مورد استفاده قرارگرفته است.این مقیاس دارای 29 ماده است . این مقیاس دارای 29 ماده 4 گزینه ای دارد ... متن کامل »

پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير

پرسشنامه مديريت  كيفيت فراگير هشت بعد  دارد. هريك از معيارهاي 8 گانه ارزيابي در پرسشنامه از 6 گويه تشكيل شده كه جمعا داراي 48 گويه مي باشد. كه كاركنان از هر معيار 6 گويه اي ،عبارتي كه بهترين كاربرد آن ... متن کامل »

پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی یک ابزار 10 گویه‌ای است  . آزمودنی‌ها به  هریک از گویه‌های این پرسشنامه بر روی این طیف لیکرت 7 درجه‌ای (از 1 برای کاملاً غلط تا 7 برای کاملاً درست) پاسخ می‌دهند. محتویات پرسشنامه 1-من معنای زندگی ... متن کامل »

پرسشنامه نارسایی هیجانی

پرسشنامه نارسایی هیجانی 20 سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای (کاملا، تا حدودی و به هیچ وجه ) پاسخ داده می شود و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی ... متن کامل »

پرسشنامه خودتوصيف گري بدني

پرسشنامه خودتوصيف گري بدني شامل 47 عبارت بوده و داراي پايايي خوب و قابليت تكرارپذيري مطلوبي است. خود توصيف‌گري بدني شامل 9 عامل اختصاصي براي خودپنداره بدني است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند

پرسشنامه ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند داری 22 سوال می‌باشد که در مقیاس لیکرت از خیلی قوی تا خیلی ضعیف در نوسان است. هر یک از سوالات چک لیست یک مورد از اصول مصور سازی را ارزیابی می‌کند. محتوای پرسشنامه ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی اهمال‌کاری

پرسشنامه ارزیابی اهمال‌کاری دارای 27 گویه است : در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینه‌ای از “بندرت”(نمره یک) تا”همیشه”(نمره چهار) قرار دارد محتوای پرسشنامه 1-هنگام مطالعه براي امتحان مرتبا رويا پردازي مي‌كنم و تمركز كردن برايم دشوار است. ... متن کامل »

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 8 سؤال که موارد 5 گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف را می‌سنجد و طیف 6 نمره‌ای لیکرت از کاملاً ... متن کامل »

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی شامل 42 سؤال در 4 خرده مقیاس پنج درجه اي می باشد. محتوای پرسشنامه 1-درباره چیزهایی که خارج از عمل من است دچار نگرانی وتشویش می شوم. 2-اغلب مشکلات خود رابزرگتر از آن جه هست جلوه می ... متن کامل »

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف دارای 84 سئوال بوده و دارای شش خرده مقیاس پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران ،خود مختاری ،زندگی هدفمند ،رشدشخصی و تسلط بر محیط است. محتوای پرسشنامه 1-اکثر افراد مرا فردی دوست داشتنی و مهربان می دانند ... متن کامل »

رفتن به بالا