جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه چند محوری بالینی

پرسشنامه چند محوری بالینی دارای 175سوال می باشد که با بلی یا خیر پاسخ داده می شود. محتوای پرسشنامه 1-اخیرا، حتی صبح ها احساس ضعف و بی حالی می کنم. 2-برای قوانین و مقررات احترام زیادی قائلم ، زیرا از ... متن کامل »

پرسشنامه تاثیر شبکه اجتماعی بروفاداری مشتریان

پرسشنامه تاثیر شبکه اجتماعی بروفاداری مشتریان   دارای 4 بخش متفاوت است. این پرسشنامه دارای 105 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-دسترسی به بازارهای ... متن کامل »

پرسشنامه استخدامی

پرسشنامه استخدامی دارای چندین سوال برای استخدام افراد می باشد. محتوای پرسشنامه نام و نام خانوادگی وضعیت تاهل: …….. آيا داراي سوء پيشنه وسابقه کیفری هستيد؟ آیا دخانیات / قلیان استعمال مینمایید؟     پرسشنامه آنلاین استخدامی برای مشاهده کامل ... متن کامل »

پرسشنامه جدول ملاك هاي تحلیل سؤالات امتحان نهایی

پرسشنامه جدول ملاك هاي تحلیل سؤالات امتحان نهایی دارای 21 سوال است. محتوای پرسشنامه  1-رعايت زيبايي سؤال (خوانا بودن، رعايت فاصله مناسب بين سؤالات ، رسم الخط صحيح و …) 2-كامل بودن سربرگ (دستورالعمل لازم براي پاسخگويي، مشخص بودن تعداد ... متن کامل »

پرسشنامه مقیاس سازگاری زناشویی

پرسشنامه مقیاس سازگاری زناشویی دارای 14 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 0 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- موضوعات و مسائل مذهبی 2- ابراز محبت ………. 13- به آرامی ... متن کامل »

پرسشنامه دولت الکترونیکی

پرسشنامه دولت الکترونیکی دارای 22 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- امکان نشر الکترونیکی سازمان ما نیاز های شغلی مرا تامین میکند. 2- ... متن کامل »

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن دارای 23 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- اگر در امتحانی رد شوم می ترسم که دوستانم مرا کودن ... متن کامل »

پرسشنامه اثربخشی ارتباطات در سازمان

پرسشنامه اثربخشی ارتباطات در سازمان دارای 25 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- به نظر شما تا چه اندازه مسئول تان با خلوص ... متن کامل »

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه راهبردهای مقابله­ ای دارای 66 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام ... متن کامل »

پرسشنامه روابط متقابل شخصي

پرسشنامه روابط متقابل شخصي دارای 54 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من تلاش مي كنم كه با افراد باشم. 2-من به ديگران اجازه ... متن کامل »

رفتن به بالا