جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلي یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلي یانگ دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.چند وقت یکبار برای زماني طولاني تر از آنچه ... متن کامل »

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه دارای 21 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا راجع به تماس یا پیامکهای احتمالی روی ... متن کامل »

پرسشنامه EQ

پرسشنامه EQ دارای 133 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- سعي مي‌کنم براي حل مشکلم برنامه‌ريزي کنم و با دقت عمل کنم.3 ... متن کامل »

پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت تحصیلی هرمنس

پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت تحصیلی هرمنس داراي 39 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-کار کردن چيزی است که .. 2- در دانشگاه فکر ... متن کامل »

مقیاس درجه بندي افسردگی هامیلتون

مقیاس درجه بندي افسردگی هامیلتون دارای 24 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 0 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1) خلق افسرده (غمگین، نومید، مستأصل، بیارزش) 2)احساس گناه … ... متن کامل »

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ مدل گلمن

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ مدل گلمن دارای 33 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-وقتی احساس بیهودگی و پوچی میکنم، که چه ... متن کامل »

پرسشنامه DASS32

پرسشنامه DASS32 داراي 42 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-مسائل بسیار جزئی ناراحتم میکرد. 2-دهانم خشک میشد. …. 41-برداشتن قدم نخست برای ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد طرحواره های هیجانی

پرسشنامه استاندارد طرحواره های هیجانی داراي 28 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-اغلب فکر میکنم که احساساتی را بروز میدهیم که دیگران ... متن کامل »

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری داراي 40 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-احساس می کنم تعارض و درگیری تجربه ... متن کامل »

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ دارای 55 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس بله و خیر نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.آیا همیشه از چیزی درمدرسه خودتان می ترسید؟ 2.آیا از ملاقات کردن همکلاسی هایتان دوری ... متن کامل »

رفتن به بالا