جستجو
Generic filters
>

مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS) شامل 9 بخش متفاوت است. هر سؤال حوزه ای از فعالیتهای روزمره کودک را  که ممکن است در مواردی تکراری هم باشد، وارسی می کند. محتوای پرسشنامه الف-بخش اول 1-زمانی که فرزند شما یک ... متن کامل »

پرسشنامه پرخوری

پرسشنامه پرخوری دارای 16 سوال است. در هر گروه جمله­ ای را انتخاب می کنيد که احساس شما را درباره مشکلاتتان در مورد کنترل رفتار خوردن به بهترين وجه توصيف می­کند. محتوای پرسشنامه  1- الف) وقتی که با دیگران هستم ... متن کامل »

پرسشنامه چهار عاملي عدالت سازمان

پرسشنامه چهار عاملي عدالت سازمان دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 5 تایی می باشد. محتوای پرسشنامه  1-تا چه اندازه رويه ها را به طور ... متن کامل »

پرسشنامه حمایت اجتماعی(MOS)

پرسشنامه حمایت اجتماعی(MOS) 19 سوال دارد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-که وقتی شما در تخت بستری هستید به شما کمک کند؟ 2-که وقتی شما ... متن کامل »

پرسشنامه خشم

پرسشنامه خشم چند بعدی 38 ماده  دارد. باتوجه به طیف 5= کاملا درست 4= اکثرا درست 3= تا حدی درست/تا حدی نادرست 2= اکثرا نادرست 1= کاملا نادرست  به سوالات پاسخ دهید. محتوای پرسشنامه  1-من بیشتر از افراد عادی خشمگین ... متن کامل »

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی كه داراي 25 سوال است و4 عامل را مورد اندازه گيري قرارمي دهدسؤال اول خستگی هیجانی،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی 5، سؤال سوم سنجش مسخ شخصیت و3سوال چهارم درگيري را مورد اندازه گيري قرار مي دهد. نمره ... متن کامل »

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان آن را به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند. سوال های آزمون سازه ذهن آگاهی را در ... متن کامل »

پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه تفکر قطعی نگر یک پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایه مبانی نظری مربوط به نظریه های شناختی (یونسی، 1383) و نیز تجربه های بالینی، توسعه داده شده است (یونسی، عسگری و بهرامی، 1387). این مقیاس دارای 36 سوال ... متن کامل »

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی مقیاس دربردارنده دو گروه پرسش می باشد که 6 پرسش برای توصیف روانی صمیمیت و 11 پرسش دیگر به شدت صمیمیت تجربه شده در زمان کنونی اختصاص داده شده اند. تمام سوالات مورد نظر بر روی یک ... متن کامل »

پرسشنامه علائم مرضی کودکان

پرسشنامه علائم مرضی کودکان دارای 18 سوال است. روش نمره­ گذاری بصورت لیکرت در دامنه­ای از 0 = هیچ، تا شدید= 4 درجه­ بندی می­ شود. محتوای پرسشنامه 1-غالبأ توجه کافی به جزئیات ندارد و یا به خاطر بی­دقتی اشتباه ... متن کامل »

رفتن به بالا