جستجو
Generic filters
>

پرسش‌نامه سهل‌انگاری

پرسش‌نامه سهل‌انگاری دارای 23 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در انجام دادن کارها تعلل می‌ورزم 2-در تعهد به قول‌هایی که به دیگران ... متن کامل »

پرسش‌نامه آزمون کفایت اجتماعی

پرسش‌نامه آزمون کفایت اجتماعی دارای 47 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-اگر در امتحان شکست بخورند ناامید نمی‌شوم 2-نسبت‌به آینده خوش‌بین و ... متن کامل »

پرسش‌نامه تمایل جنسی هالبرت

پرسش‌نامه تمایل جنسی هالبرت دارای 25 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می‌تواند مرا تحریک ... متن کامل »

پرسش‌نامه باورهای دنیای عادلانه

پرسش‌نامه باورهای دنیای عادلانه دارای 4 بخش و 27سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-وضعیتی که من در دنیا دارم کاملاً منصفانه است ... متن کامل »

پرسش‌نامه زوجی اینرچ

پرسش‌نامه زوجی اینرچ دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من از چگونگی تصمیم‌گیری و حل تعارضات مان راضی هستم 2-من می‌توانم ... متن کامل »

پرسشنامه تعارض

پرسشنامه تعارض دارای 28 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تلاش می‌کنم برای یافتن راه‌حل قابل‌قبول برای هر دوی ما مسئله را با ... متن کامل »

پرسشنامه هنجاریابی آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسشنامه هنجاریابی آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی داراي 25 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-پس‌از این‌که روی موضوعی سخت‌کار و تلاش ... متن کامل »

پرسش‌نامه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

پرسش‌نامه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان داراي 36 سوال ني باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من درمورد احساساتم صراحت دارم 2-من و احساسم توجه ... متن کامل »

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت داراي 58 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-بیشتر اوقات در خواب‌وخیال به سر می‌برم 2-از خود خیلی مطمئن هستم … 57-معمولاً چیزی مرا آزار نمی‌دهد ... متن کامل »

پرسشنامه وسواس مذهبی

پرسشنامه وسواس مذهبی دارای 19 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-من نگران این‌موضوع هستم که ممکن است افکار ناصواب داشته باشم 2-من ... متن کامل »

رفتن به بالا