جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه عادت‌ مطالعه

پرسشنامه عادت‌ مطالعه پرسشنامه دارای 50 سوال با هفت مولفه که برای هر مولفه 7 سوال و یک مولفه نیز 8 سوال وجود دارد. در این پرسشنامه از پاسخنامه دوجوابی (بله و خیر) استفاده شده است. محتوای پرسشنامه 1-به سختی ... متن کامل »

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق 3 بعد را مورد بررسی قرار داده که این پرسشنامه شاخص­ های فشارهای شغلی معلمان زن را در ابعاد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی و وضعیت روحی و روانی مورد بررسی قرار داده است. اين پرسشنامه بر ... متن کامل »

پرسشنامه کانون کنترل سلامت

پرسشنامه کانون کنترل سلامت دارای 18 سوال است. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است. آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت شش درجه‌ای از کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (6) میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از ... متن کامل »

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-متوجه تغییرات ... متن کامل »

پرسشنامه نگرش ناکارآمد

پرسشنامه نگرش ناکارآمد جهت تعیین نگرش‌ها و نگرش‌های زمینه ساز افسردگی است که بر مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده است. این مقیاس دارای 40 سؤال دارد. محتوای پرسشنامه 1-شاد بودن منوط به اين است كه آدم شخص جذاب، باهوش، ... متن کامل »

پرسشنامه همبستگی خانواده

پرسشنامه همبستگی خانواده دارای 60 سؤال در طیف 4 درجه ای لیکرت شامل؛ کاملاً موافقم (1)، موافقم (2)، مخالفم (3) و کاملاً مخالفم (4) می باشد، استفاده   می شود. این پرسشنامه از 7 زیر مقیاس تشکیل شده است. محتوای پرسشنامه ... متن کامل »

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

پرسشنامه­ ی نیازهای بنیادی روانی شامل 21 ماده است که سه خرده مقیاس، خودمختاری، شایستگی و ارتباط را می­ سنجد. که بر اساس مقیاس هفت درجه­ای لیکرت درجه بندی شده است. محتوای پرسشنامه 1-احساس مي‌كنم براي تصميم درخصوص اين‌كه چطور ... متن کامل »

پرسشنامه ناگويي هيجاني

پرسشنامه ناگويي هيجاني يك آزمون 20 سوالي است و سه زير مقياس دشواري در شناسائي احساسات (شامل 7ماده)،دشواري در توصيف احساسات(شامل 5 ماده)،و تفكر عيني(شامل 8 ماده)را در اندازه هاي 5 درجه اي ليكرت از نمره ي 1 (كاملا مخالف) ... متن کامل »

پرسشنامه همدلی اساسی

پرسشنامه همدلی اساسی دارای 20سوال و2 خرده‌مقیاس است پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج و از نوع مقیاس لیکرت 5 گزینه‌ای است که پاسخ به هر عبارت آن در دامنه‌ای از 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) قرار دارد. محتوای ... متن کامل »

پرسشنامه هوش اخلاقی

پرسشنامه هوش اخلاقی مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد زیرمجموعه‌‌ی (شایستگی‌های) هوش اخلاقی اختصاص دارند پاسخ‌دهندگان به هر پرسش بر روی طیف 5 گزینه‌ای هرگز تا همیشه پاسخ می‌دهند، که به ترتيب به اين گزينه‌ها امتياز ... متن کامل »

رفتن به بالا