جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان

پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان شامل 95 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هشت  بعد ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلامت فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی، چالش طلبی را مورد ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی دارای 31 سوال می باشد. طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) محتوای پرسشنامه 1-چشم­انداز سازمان، ارزش­هایی که همه­ی کارکنان باید آنها را تاییدکنند، شناسایی ... متن کامل »

پرسشنامه هوش بازاریابی

پرسشنامه هوش بازاریابی دارای 10 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-اطلاعات بازاریابی که برای تصمیم گیری دریافت می کنم اکثراً دقیق و ... متن کامل »

پرسشنامه نشاط کارکنان

پرسشنامه نشاط کارکنان دارای 24 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در بیشتر اوقات احساس خوبی در مورد شغلم دارم . 2-در بیشتر ... متن کامل »

پرسشنامه موفقیت شغلی ذهنی

پرسشنامه موفقیت شغلی ذهنی دارای 24 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-داشتن یک دیدگاه صحیح در مورد شغلم باعث شده تا سرپرستم ... متن کامل »

پرسشنامه مشروعیت سازمانی

پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-رویه های عملیاتی این سازمان مورد موافقت عموم قرار گرفته است . ... متن کامل »

پرسشنامه قابلیت هیجانی سازمان

پرسشنامه قابلیت هیجانی سازمان دارای 18 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمان ما قادر است تا روحیه امیدواری را در بین تمام ... متن کامل »

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه داراي 13 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-دائماً برای کسب اطلاعات جدید با دیگران در ارتباط هستم . 2-همیشه ... متن کامل »

پرسشنامه هویت سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی داراي 12 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-مجموع تصورات و بینش های سازمانمان ، فلسفه ، رسالت و ارزش های ... متن کامل »

پرسشنامه دگرگون سازی شغلی

پرسشنامه دگرگون سازی شغلی دارا ي15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-رویکردهای جدیدی را برای بهبود کارتان ارائه می کنید . 2-حوزه ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید