جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه احساس ناکامی

پرسشنامه احساس ناکامی دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-می خواهم از خودم فرار کنم. 2-احساس می کنم توانی برای تغییر ... متن کامل »

پرسشنامه تأییدجویی کودکان

پرسشنامه تأییدجویی کودکان دارای 50 سوال می باشد که با بله یا خیر باید پاسخ داده شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا از میهمانان خود به گرمی استقبال می کنید ؟ 2-آیا در برابر کاری که دوستتان برخلاف میل شما انجام می ... متن کامل »

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگي  از پرسشنامه استاندارد شده‌ي ارلي وانگ (2003) استخراج شده و شامل سنجش 24 گویه در چهار بعد فراشناختي، شناختي، انگيزشي و رفتاري مي‌باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 ... متن کامل »

پرسشنامه پایگاه های هويت

پرسشنامه پایگاه های هويت از 7 مجموعه تشكيل شده است كه هر مجموعه به 5 مورد تقسيم بندي شده است. هيچيك از موارد درست يا غلط نيست فقط يك مورد كه بيشترين شباهت را به شما دارد انتخاب می كنيد. ... متن کامل »

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

پرسشنامه پرخاشگري در كودكانداراي 43 سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگري رابطه ای و خشم تکانشی) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر ... متن کامل »

پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش شامل 14 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1.تمایل دارم دانش خود در مورد مطالب علمی و درسی را با ... متن کامل »

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) دارای 40 سوال می باشد. نحوه ی پاسخگوییبه این صورت است که میزان موافقت خود را با جملات با انتخاب یکی از گزینه های مقیاس زیر مشخص می نمایید. کاملا مخالفم =1 …2 … 3 ... متن کامل »

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو 22 سوال داشته و هدف آن سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: 1- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) 2- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، ... متن کامل »

پرسشنامه مديريت تضاد

پرسشنامه مدیریت تضاد دارای 30 سوال می باشد. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 1 تا 7 می­باشد. محتوای پرسشنامه  1.من نظرات خود را با ايده ه ی سرپرستانم می آميزم تا توافق ايجاد نمايم. 2.من از ... متن کامل »

رفتن به بالا