جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه ارزیابی میزان نوآوری سازمان

پرسشنامه ارزیابی میزان نوآوری سازمان دارای20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تعهد مدیران ارشد و عالی سازمان نسبت به اجرائی شدن نوآوری ... متن کامل »

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای 31 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-به نظر من بيشتر مردم قابل اعتمادند. 2-آدم تا از کسي بدي ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران(1391)

پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران(1391) دارای 19 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مهلت ارائه شده از طرف سازمان، برای جذب نیرو مناسب ... متن کامل »

پرسشنامه یادگیری محوری

پرسشنامه یادگیری محوری دارای 11 سوال می باشد . اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-اساساً مدیران با این امر موافقند که توانایی سازمان برای یادگیری ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد جوسازمانی هالپین و کرافت(1963)

پرسشنامه استاندارد جوسازمانی هالپین و کرافت دارای 34سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-معلمان به یکدیگر کمک می کنند و پشتیبان هم هستند. ... متن کامل »

پرسشنامه توانایی انطباق شغلی

پرسشنامه توانایی انطباق شغلی دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در مورد اینکه آینده شغلی ام خوب و دوست داشتنی خواهد ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388)

پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388) دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-سازمان ما برجامعه پذیرنمودن کارکنان ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید