جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی به منظور سنجش سازشهای مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی است تهیه کرده اند ، که 180 سوال دو گزینه ای بله یا خیر دارد . این آزمون دارای 12 خرده ... متن کامل »

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

پرسشنامه مهارت  های ارتباطی دارای7 مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای 6سوال می باشد.این پرسشنامه دارای  لیکرت 5درجه ای است . محتواي پرسشنامه 1-اگر با مهارت های ارتباطی زیر آشنائی دارید، میزان مهارت شما در استفاده از هر کدام از آنها،در ... متن کامل »

پرسشنامه تفکر سازنده

پرسشنامه تفکر سازنده دارای 30 سوال بوده و سه بعد شناختی نگرش شامل نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده را نیز در افراد افسرده ارزیابی می کند. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت می باشد(1=کاملا مخالفم، 2= تا حدودی، ... متن کامل »

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی دارای 35 سوال که شامل یک طیف لیکرت 5 گزینه ای (هرگز، بندرت، بعضی اوقات، اغلب و همواره) میباشد. نمرات سوالات هرآیتم بیانگر مقدار اندازه گیری شده هر آیتم می باشد که دارای دامنه تغییرات 1 تا ... متن کامل »

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پرسشنامه داراي ده عبارت است كه اعتقاد و باورهاي كار كنان و ارزشمندي آنها را در محيط سازمان در مقياس ليكرت از نمره۱ (كاملاً مخالف ) تا نمره ۵ (كاملاً موافق) ارزيابي مي كند . محتوای ... متن کامل »

پرسشنامه سازگاري شغلي

پرسشنامه سازگاري شغلي داراي34 پرسش در زمينة گويه هاي كلي رضايتمندي و رضايت بخشي شامل انعطاف پذيري، فعال بودن، واكنش پذيري و پشتكار است . اين پرسشنامه داراي مقياس ليكرت از نمرة ( ۱ ) ، خيلي كم تا نمرة ... متن کامل »

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی 63 سوال دارد و به منظور بررسی باور های معرفت شناختی دانشجویان تعلیم شد . تمام گويه ها در يك مقیاس پنج درجه اي طيف ليكرت كه از کاملاً مخالفم (يك) تا كاملا موافقم (5) رتبه ... متن کامل »

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

پرسشنامه کمال گرایی مثبت مشتمل بر 40 گویه می باشد که 20 گویه آن کمال گرایی مثبت و 20 گویه دیگر کمال گرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم  ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی دارای 10 مؤلفه و 50 سؤال می باشد، که سهم هر یک از مؤلفه ها 5 سؤال است.  هدف این پرسشنامه ارزیابی عوامل دهگانه رضایت زناشویی اسلامی (ارتباط کلامی، پایبندی های مذهبی،‌حل تعارض، مدیریت مالی، روابط ... متن کامل »

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی شامل  33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان  مي‌باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(1981،1980)به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید