جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه خودگرداني بوفارد

پرسشنامه خودگرداني بوفارد دارای 14 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-برای برنامه ریزی زمان مطالعه وقت صرف می کنم. 2-زمانی که مطالعه میکنم ... متن کامل »

پرسشنامه جو سازماني نوآورانه

پرسشنامه جو سازماني نوآورانه دارای 24 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در اين سازمان خلاقيت تشويق مي شود. 2-توانايي کارکنان در انجام دادن ... متن کامل »

پرسشنامه تعالی سازمانی

پرسشنامه تعالی سازمانی دارای 50 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس 4 درجه اي ليکرت  نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا مدیران ارشد بیمارستان، مشارکت شخصی و مشهود در تهیه و تدوین بیانیه استراتژیک برای اهداف کلی، ... متن کامل »

پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتري

پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتري داراي 32 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-وضعیت ظاهری و آراستگی پرسنل واحد فروش 2-برخورداری شرکت نفت ایرانول از ... متن کامل »

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث داراي 76 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس  ليکرت از 1 تا 2نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-همیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می ترسم. 2-از تاریکی می ترسم. … ... متن کامل »

پرسشنامه سياست هاي كلي توسعه روستايي

پرسشنامه سياست هاي كلي توسعه روستايي داراي 75 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-يكپارچگي در توسعه ملي نيازمند به توسعه پايدار روستاهاي كشور ... متن کامل »

پرسشنامه ی چشم انداز زمان

پرسشنامه ی چشم انداز زمان داراي 66 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-معتقدم که یکی از لذت های مهم زندگی، جمع شدن با ... متن کامل »

پرسشنامه رضايت شغلي

پرسشنامه رضايت شغلي داراي 39 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  الف) میزان رضایت شما از نوع کاري که به شما واگذار شده است: ... متن کامل »

پرسشنامه مديريت روابط مشتري

پرسشنامه مديريت روابط مشتري داراي 31سوال است و با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر قابلیت­های مدیریت روابط مشتری و هم‌چنین  بررسی تأثیر  این قابلیت­ها بر عمکرد کسب و کار  طراحی شده است اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه ... متن کامل »

پرسشنامه ياد گيرنده و تعهد سازماني

پرسشنامه ياد گيرنده و تعهد سازماني داراي 51 سوال است . اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-در این سازمان افراد به یادگیری یکدیگر کمک می ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید