جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی دارای 24 سوال است و با هدف ارزیابی هوش معنوی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من غالبا درباره ماهیت ... متن کامل »

پرسشنامه ارگونومی مشارکتی

پرسشنامه ارگونومی مشارکتی دارای 26 سوال است وبا هدف ارزیابی درک کارکنان از از ارگونومی مشارکتی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-من ... متن کامل »

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) دارای ۲۴ گویه است و چهار خرده مقیاس دارد. هدف پرسشنامه هوش معنوی کینگ، سنجش میزان هوش معنوی از ابعاد مختلف (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، بسط حالت هشیاری، آگاهی متعالی) می­باشد نمره گذاری ... متن کامل »

پرسشنامه بازاریابی سبز

پرسشنامه بازاریابی سبزدارای 16 سوال است و با هدف بررسی رابطه بازاریابی سبز، تصویر سازمان و تمایل به خرید طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. ... متن کامل »

پرسشنامه تعادل زندگی کار

پرسشنامه تعادل زندگی کار دارای 27 سوال است و با هدف ارزیابی درک کارکنان از تعادل بین زندگی و کارشان طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي ... متن کامل »

پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش دارای 33 سوال است و با هدف بررسی تأثیر تسهیم دانش بر قابلیت نوآوری شرکت  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای ... متن کامل »

پرسشنامه بسترهای اخلاقی و واکنش شغلی

پرسشنامه بسترهای اخلاقی و واکنش شغلی دارای 5 بخش است.با هدف بررسی روابط بسترهای اخلاقی سازمان، حمایت سازمانی درک شده توسط کارکنان، ارزش‌های کاری کارکنان و واکنش شغلی آن‌ها طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه ... متن کامل »

پرسشنامه بانکداری اینترنتی

پرسشنامه بانکداری اینترنتی دارای 23 سوال است و با هدف بررسی رضایت مشتریان از بانکداری آنلاین طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-برنامه بانکداری ... متن کامل »

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

پرسشنامه انتخاب تامین کننده دارای 50 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-کیفیت 2-خدمات … 49-مدت زمان تحویل 50-سرعت توسعه پرسشنامه آنلاین انتخاب تامین ... متن کامل »

رفتن به بالا