جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه سياست هاي كلي توسعه روستايي

پرسشنامه سياست هاي كلي توسعه روستايي داراي 75 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-يكپارچگي در توسعه ملي نيازمند به توسعه پايدار روستاهاي كشور ... متن کامل »

پرسشنامه ی چشم انداز زمان

پرسشنامه ی چشم انداز زمان داراي 66 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-معتقدم که یکی از لذت های مهم زندگی، جمع شدن با ... متن کامل »

پرسشنامه رضايت شغلي

پرسشنامه رضايت شغلي داراي 39 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  الف) میزان رضایت شما از نوع کاري که به شما واگذار شده است: ... متن کامل »

پرسشنامه مديريت روابط مشتري

پرسشنامه مديريت روابط مشتري داراي 31سوال است و با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر قابلیت­های مدیریت روابط مشتری و هم‌چنین  بررسی تأثیر  این قابلیت­ها بر عمکرد کسب و کار  طراحی شده است اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه ... متن کامل »

پرسشنامه ياد گيرنده و تعهد سازماني

پرسشنامه ياد گيرنده و تعهد سازماني داراي 51 سوال است . اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-در این سازمان افراد به یادگیری یکدیگر کمک می ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمان ورابطه کارمند سازمان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمان ورابطه کارمند سازمان داراي 47 سوال است و با هدف بررسی رابطه میان روابط کارمند – سازمان، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ارائه شده طراحي شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس7 درجه اي ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت مشتریان از بانک

پرسشنامه رضایت مشتریان از بانک داراي 18 سوال است و با هدف سنجش رضایتمندی مشتریان از بانک  طراحي شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس  ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1- درباره دانش و ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری دارای 32 سوال است و با هدف بررسی رابطه نهادی شدن اخلاق و کیفیت زندگی کاری   طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي ... متن کامل »

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و روابط سازمانی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و روابط سازمانی دارای 15 سوال است و با هدف بررسی ابطه بین سرمایه اجتماعی داخلی و نوآوری سازمانی در شرکت­های خانوادگی طراحی شده است اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 ... متن کامل »

پرسشنامه کارایی فردی

پرسشنامه کارایی فردی دارای 47 سوال است و با هدف بررسی کارایی فردی  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 0 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-به نظر شما، کیفیت ... متن کامل »

رفتن به بالا