جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مشکلاتی در تنفس،احساس خفگی ویا نفس نفس زدن. 2-احساس خفگی و ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون  دارای 25 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هشت درجه اي ليکرت از 1 تا 8 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من احساس میکنم که همسرم از زندگی جنسیمان لذت میبرد. 2-ارتباط ... متن کامل »

پرسشنامه زمینه یاب ارزشهای ازدواج

پرسشنامه زمینه یاب ارزشهای ازدواج دارای 3 بخش و 41 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.برای من مهم است که به هر ... متن کامل »

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق(LAS)

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق(LAS) دارای 18 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من و همسرم از نظر ظاهري با هم تناسب ... متن کامل »

پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه سلامت روان دارای 28 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-اين احساس در شما وجود داشته که از نظر جسماني سالم و ... متن کامل »

پرسشنامه شینان

پرسشنامه شینان دارای 35 سوال می باشد و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مشکلاتی در تنفس، ... متن کامل »

پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AA)

پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AA) دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-برخی مسایل جزیی و ناچیز مرا عصبی می کند 2-وقتی ... متن کامل »

پرسشنامه شاخص شدت بي خوابی

پرسشنامه شاخص شدت بي خوابی دارای 5 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-لطفا شدت مشكل يا مشكلات بي خوابي كنوني( يعني دو هفته ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار اجتماعی

پرسشنامه رفتار اجتماعی داراي 91 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آيا انجام دادن كار منع شده درست است؟ 2-آيا لازم است كه هميشه به عهد و پيمان خود وفادار ... متن کامل »

پرسشنامه شرينگ

پرسشنامه شرينگ داراي 33 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-حتی موقعی که تمام تلاش خود را به کار می گیرم باز هم ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید