جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AA)

پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AA) دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-برخی مسایل جزیی و ناچیز مرا عصبی می کند 2-وقتی ... متن کامل »

پرسشنامه شاخص شدت بي خوابی

پرسشنامه شاخص شدت بي خوابی دارای 5 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-لطفا شدت مشكل يا مشكلات بي خوابي كنوني( يعني دو هفته ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار اجتماعی

پرسشنامه رفتار اجتماعی داراي 91 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آيا انجام دادن كار منع شده درست است؟ 2-آيا لازم است كه هميشه به عهد و پيمان خود وفادار ... متن کامل »

پرسشنامه شرينگ

پرسشنامه شرينگ داراي 33 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-حتی موقعی که تمام تلاش خود را به کار می گیرم باز هم ... متن کامل »

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ داراي 10 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-احساس میکنم دیگران میخواهند به من صدمه بزنند یا ... متن کامل »

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه داراي 90 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، ... متن کامل »

پرسشنامه طرحواره های درمانگر

پرسشنامه طرحواره های درمانگر داراي 46 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من باید تمام بیماران را درمان کنم. 2-من باید همیشه به بالاترین ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ

پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ داراي 115 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من و همسرم کاملا یکدیگر را درک می ... متن کامل »

پرسشنامه طرح واره محرومیت هیجانی یانگ

پرسشنامه طرح واره محرومیت هیجانی یانگ داراي 115 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من و همسرم کاملا یکدیگر را درک می کنیم. ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI داراي30 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1) نسبت به گذشته بیشتر احساس خستگی می کنم. 2) نمی دانم ... متن کامل »

رفتن به بالا