جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه طرحواره هاي مربوط به ظاهر AS

پرسشنامه طرحواره هاي مربوط به ظاهر AS داراي 14 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.قيافه ام جزء مهمي از هويت من است. ... متن کامل »

پرسشنامه کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمالگرایی هیل داراي 59 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من تنها زمانی احساس رضایت میکنم که تکالیفم را بیعیب و نقص ... متن کامل »

پرسشنامه ضربۀ عشق راس

پرسشنامه ضربۀ عشق راس دارای 10 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 0 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- در زمان بیداری چفدر به ضربه عشق فکر می کنید؟ 2-زمانی ... متن کامل »

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد دارای 10 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- زمانیكه می توانم والدینم را ببینم ، لمس كنم یا ... متن کامل »

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش دارای 22 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-احساس می کنم از نظر روانی، شغل معلمی توان و نیروی ... متن کامل »

پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس

پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس دارای 44سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من در مورد همه‌چیز نگرانم. 2-از تاریکی می‌ترسم … 43-به کارها و ... متن کامل »

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS)

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS) دارای 20 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- اطلاعات کافی در مورد احساسات و عملکرد جنسی خودم ... متن کامل »

پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي

پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي دارای 34 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- وقتي كه چيزي را براي ديگران توضيح ميدهم، از آنها ... متن کامل »

پرسشنامه خشم اشپیلبرگر

پرسشنامه خشم اشپیلبرگر دارای 57 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-خشمگین هستم . 2-کلافه هستم … 56-سعی می‌کنم آرامش بیابم 57-بیش‌از آنچه ... متن کامل »

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CIF)

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CIF) دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من در درک موقعیت‌ها توانایی خوبی دارم. 2-هنگامی‌که با موقعیت‌های ... متن کامل »

رفتن به بالا