جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه خودپنداره پیرز- هریس

پرسشنامه خودپنداره پیرز- هریس داراي 80 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس سه  درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-همکلاسی هایم مرا مسخره میکنند. 2 -من آدم شادی هستم. …. ... متن کامل »

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز داراي 44 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من و همسرم به راحتی احساساتمان رابرای یکدیگر ... متن کامل »

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران داراي 4 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-در ماه گذشته، چند بار احساس کرده اید ... متن کامل »

پرسشنامه خود پنداره پي ريت و منداگليو

پرسشنامه خود پنداره پي ريت و منداگليو داراي 30 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-میدانم که مادرم فکر میکند من خوشگل هستم. ... متن کامل »

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مشکلاتی در تنفس،احساس خفگی ویا نفس نفس زدن. 2-احساس خفگی و ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون  دارای 25 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هشت درجه اي ليکرت از 1 تا 8 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من احساس میکنم که همسرم از زندگی جنسیمان لذت میبرد. 2-ارتباط ... متن کامل »

پرسشنامه زمینه یاب ارزشهای ازدواج

پرسشنامه زمینه یاب ارزشهای ازدواج دارای 3 بخش و 41 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.برای من مهم است که به هر ... متن کامل »

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق(LAS)

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق(LAS) دارای 18 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من و همسرم از نظر ظاهري با هم تناسب ... متن کامل »

پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه سلامت روان دارای 28 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-اين احساس در شما وجود داشته که از نظر جسماني سالم و ... متن کامل »

پرسشنامه شینان

پرسشنامه شینان دارای 35 سوال می باشد و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مشکلاتی در تنفس، ... متن کامل »

رفتن به بالا