جستجو
Generic filters
>

پرسش‌نامه پاسخ‌های نشخواری

پرسش‌نامه پاسخ‌های نشخواری داراي22 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-فکر می‌کنید که چقدر احساس تنهایی می‌کنید 2-فکر می‌کنید که اگر در همین ... متن کامل »

پرسشنامه کمال گرايي اهواز

پرسشنامه کمال گرايي اهواز داراي 27 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من تنها زمانی احساس رضایت می‌کنم که تکالیفم رو کامل و ... متن کامل »

پرسش‌نامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسش‌نامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی داراي 25 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-پس‌از این‌که روی موضوعی سخت‌کار و تلاش می‌کنند پشیمان ... متن کامل »

پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي بين فردي

پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي بين فردي داراي 19 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من می‌توانم احساساتم را دقیقاً شناسایی کنم 2-من می‌توانم ... متن کامل »

پرسش‌نامه سطوح خود انتقاد

پرسش‌نامه سطوح خود انتقاد داراي 22 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-هنگامی‌که شکست می‌خورند بسیار تندخو می‌شوم 2-دائماً یک احساس حقارت آزاردهنده دارم ... متن کامل »

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی دارای 36 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-احساس مي كنم در مورد آن اتفاق ناگوار و يا ... متن کامل »

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا دارای 15 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کاری را که انجام می دهم، برایم بسیار مهم ... متن کامل »

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها وسینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها وسینگ داراي 60 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بله يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان، می ترسید؟ 2-آیا از ملاقات کردن با همکلاسی ... متن کامل »

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد داراي 16 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آیا در میان دو ستان صمیمی شما معتاد به م ... متن کامل »

رفتن به بالا