جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه فراشناخت ولز

پرسشنامه فراشناخت ولز يک  مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ ­ها بر اساس مقیاس چهار درجه­ای لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: ... متن کامل »

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرايش به اعتياد

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرايش به اعتياد دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردي،‌ عوامل خانوادگي و محيطي، عوامل اجتماعي) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج ... متن کامل »

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی  داراي 42 سوال مي باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (خیلی کم،1؛ کم،2؛ متوسط3؛زیاد ،4؛ خیلی زیاد ،5؛) می­باشد. محتواي پرسشنامه 1) تا چه میزان رشته ی تحصیلی شما با شغلتان مرتبط است؟ 2) تا چه ... متن کامل »

پرسشنامه علاقه به ریاضی

پرسشنامه علاقه به ریاضی شامل 18 ماده و 3 خرده مقیاس که شامل «علاقه به ریاضی»، «عزت نفس ریاضی» و «انگیزش درونی» می‌باشد. محتواي پرسشنامه 1-درس ریاضی تا چه حد برای شما شیرین و جالب است؟ 2-به نظر شما ریاضی ... متن کامل »

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) دارای 20 سوال بوده که توسط رایت(2003) طراحی شده و هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر است. طيف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 7 گزینه ای مي باشد. محتواي پرسشنامه 1-وسوسه یک ... متن کامل »

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم داراي 8 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-هنگامی که من از دست دیگران ناراحت و خشمگین هستم ... متن کامل »

پرسشنامه سبک رهبری سازمان

پرسشنامه سبک رهبری سازمان دارای 35 سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است. مقیاس نمره گذاری این پرسشنامه لیکرت بوده و در آن رقم 1 معرف هرگز، 2 معرف به ندرت، 3 معرف ... متن کامل »

پرسشنامه سبك مساله گشايي

پرسشنامه سبك مساله گشايي داراي دو جدول با طيف ليکرت هاي متفاوت مي باشد. محتواي پرسشنامه 1-من كارها را بدون هدف انجام مي‌دهم و اين را در نظر نمي‌گيرم كه رفتارم بر موقعيت خاص چه تاثيري مي‌گذارد. 2-احساس درماندگي مي ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی در سال 1988 توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای 20 گویه است که در مقابل هر گویه، طیف 5 گزینه ای از ... متن کامل »

پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه عاطفه خود آگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که 16 موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می ... متن کامل »

رفتن به بالا