جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه تفکرانتقادی دانشجویان

پرسشنامه تفکرانتقادی  دانشجویان دارای 33 سوال می باشد اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.من همیشه معتقدم که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. 2 .زمانی ... متن کامل »

پرسشنامه خشم در کودکان

پرسشنامه خشم در کودکان دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-معمولا سر مسائل جزئی خشمگین می شود. 2-وقتی عصبانی می شود ... متن کامل »

سوالات خود کارآمدی

سوالات خود کارآمدی دارای 17 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1) وقتی طرحی می ریزم، مطمئن هستم می توانم آن را انجام ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری دارای 3 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تا اندازه ای از اینکه به مردم اعتماد داشته باشم، راحت نیستم؛ ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1- ایا شما از فراوانی (تعداد دفعات) روابط جنسی خود راضی هستید؟ 2-ایا شما از طول مدت معاشقه خود ... متن کامل »

پرسشنامه زناشويي

پرسشنامه زناشويي داراي 3 بخش و در کل داراي  84 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1. .در روابط زناشویی ، خیانت از ... متن کامل »

پرسشنامه مهارت هاي جرات ورزي

پرسشنامه مهارتهاي جرات ورزي داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس 3درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من در موقعیت هاي اجتماعی براي ملاقات با آدمهاي جدید راحت هستم ... متن کامل »

پرسش‌نامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش‌آموزان هیوبنر

پرسش‌نامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش‌آموزان هیوبنر داراي 40 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من از بودن در کنار ... متن کامل »

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت داراي 58 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-بیشتر اوقات در خواب‌وخیال به سر می‌برم 2-از خود خیلی مطمئن هستم …. 57-معمولا چیزی مرا ازار نمیدهد ... متن کامل »

رفتن به بالا