جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي بين فردي

پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي بين فردي داراي 19 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من می‌توانم احساساتم را دقیقاً شناسایی کنم 2-من می‌توانم ... متن کامل »

پرسش‌نامه سطوح خود انتقاد

پرسش‌نامه سطوح خود انتقاد داراي 22 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-هنگامی‌که شکست می‌خورند بسیار تندخو می‌شوم 2-دائماً یک احساس حقارت آزاردهنده دارم ... متن کامل »

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی دارای 36 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-احساس مي كنم در مورد آن اتفاق ناگوار و يا ... متن کامل »

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا دارای 15 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کاری را که انجام می دهم، برایم بسیار مهم ... متن کامل »

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها وسینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها وسینگ داراي 60 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بله يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان، می ترسید؟ 2-آیا از ملاقات کردن با همکلاسی ... متن کامل »

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد داراي 16 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آیا در میان دو ستان صمیمی شما معتاد به م ... متن کامل »

پرسشنامه خودپنداره پیرز- هریس

پرسشنامه خودپنداره پیرز- هریس داراي 80 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس سه  درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-همکلاسی هایم مرا مسخره میکنند. 2 -من آدم شادی هستم. …. ... متن کامل »

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز داراي 44 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من و همسرم به راحتی احساساتمان رابرای یکدیگر ... متن کامل »

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران داراي 4 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-در ماه گذشته، چند بار احساس کرده اید ... متن کامل »

رفتن به بالا