جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی زونگ

پرسشنامه افسردگی زونگ دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من احساس غمگينی,ياس و افسردگی می کنم. 2-بهترين ساعات روز من اوقات ... متن کامل »

پرسشنامه خلاقیت شغلی

پرسشنامه خلاقیت شغلی داراي 37 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس سه  درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می ... متن کامل »

پرسشنامه خود شکوفایی

پرسشنامه خود شکوفایی داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.من از هیچ یک از هیجانهایم احساس شرمساری نمی کنم . 2.احساس ... متن کامل »

پرسشنامه نگرش به ازدواج

پرسشنامه نگرش به ازدواج داراي 13 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-ازدواجي كه با عشق واقعي شروع شود شور عشق در تمام ... متن کامل »

پرسشنامه اضطراب قلب

پرسشنامه اضطراب قلب داراي 18 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من به ضربان قلبم توجه می کنم . 2-من ا زتقلای کردن ... متن کامل »

پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی

پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل داراي 23 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-اطرافیان (اعضای خانواده، دوستان) به خاطر ... متن کامل »

پرسشنامه انعطاف پذیري خانواده

پرسشنامه انعطاف پذیري خانواده داراي 16 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-آن چه در خانه اجرا می شود، دستورات والدینم است 2-اي ... متن کامل »

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف دارای  84 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-اکثر افراد مرا شخصی دوست داشتنی و مهربان میدانند. 2-بعضی اوقات ... متن کامل »

رفتن به بالا