جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-وسوسه یک واکنش جسمانی است، بنابراین من نمی توانم جلوي آن ... متن کامل »

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

پرسشنامه دلزدگی زناشویی داراي 20 سوال مي شود. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-خستگی 2-افسردگی ….. 19-خوش بین بودن 20-پر انرژی بودن پرسشنامه آنلاین دلزدگی ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس دارای 27 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس سه درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-الف .من گاهی اوقات غمگین هستم. ب .من بسیاري از ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار مشكلات یادگیري كلورادو

پرسشنامه رفتار مشكلات یادگیري كلورادو دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در املاء مشكل دارد. 2-در یادگیري نام حروف مشكل دارد. ... متن کامل »

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس نه درجه اي ليکرت از 1 تا 9 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من و همسرم از بحث در مورد مشکل دوری می ... متن کامل »

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر دارای 17 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-نسبت به همسرتان به عنوان یک دوست چه احساسی دارید؟ ... متن کامل »

پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی زونگ

پرسشنامه افسردگی زونگ دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من احساس غمگينی,ياس و افسردگی می کنم. 2-بهترين ساعات روز من اوقات ... متن کامل »

پرسشنامه خلاقیت شغلی

پرسشنامه خلاقیت شغلی داراي 37 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس سه  درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می ... متن کامل »

پرسشنامه خود شکوفایی

پرسشنامه خود شکوفایی داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.من از هیچ یک از هیجانهایم احساس شرمساری نمی کنم . 2.احساس ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید