جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دارای 53 سوال است و  با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی بر پیش‌بینی کیفیت روابط و کیفیت نتایج طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت مشتری

پرسشنامه رضایت مشتری دارای 25 سوال است و با هدف ارزیابی رضایت مشتریان در آژانس‌های مسافرتی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کارکنان ... متن کامل »

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری سازمانی دارای 74 سوال است  و با هدف ارزیابی فرهنگ یادگیری سازمانی و رابطه آن با نوآوری طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري ... متن کامل »

پرسشنامه حمایت سازمانی

پرسشنامه حمایت سازمانی دارای 44 سوال است و با هدف بررسی روابط بین حمایت سازمانی درک شده کارکنان، توانمندسازی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و عملکرد کاری آن‌ها طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ... متن کامل »

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری دارای 19 سوال است و با هدف ارزیابی سرمایه فکری  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-سرمایه مشتری   (CC) 2-سرمایه ... متن کامل »

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دارای 23 سوال است و با هدف بررسی نقش اعتماد، شناسایی مشتری و رضایت مشتری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری مشتریان در هتل  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه ... متن کامل »

پرسشنامه ممیزی فناوری اطلاعات

پرسشنامه ممیزی فناوری اطلاعات دارای 47 سوال است . اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در این سازمان، تیم بازرسی استقلال را در ظاهر و در ... متن کامل »

پرسشنامه معنویت در کار

پرسشنامه معنویت در کاردارای 34 سوال است و با هدف اندازه‌گیری معنویت در یک واحدکاری طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من در ... متن کامل »

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی دارای 20 سوال است و با هدف ارزیابی هوش فرهنگی  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من هنگام تعاملِ با ... متن کامل »

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی دارای 38 سوال است با هدف ارزیابی هوش رقابتی  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-این سازمان هوش رقابتی را ... متن کامل »

رفتن به بالا