جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند دارای 101 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-وقتي فرزندم چيزي را مي خواهد معمولا سعي مي كنم ... متن کامل »

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ دارای 28 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار  درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد ... متن کامل »

پرسشنامه تصورات در مورد بدشكل بودن

پرسشنامه تصورات در مورد بدشكل بودن دارای 31 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه ۱-چنان افكار و تصورات مربوط به بدشكل بودن ظاهرم ... متن کامل »

پرسشنامه وجدان کاری

پرسشنامه وجدان کاری دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم مشهورم 2-من مسئولیت های ... متن کامل »

پرسشنامه مقیاس زوجی اینریچ

پرسشنامه مقیاس زوجی اینریچ دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من از چگونگی تصمیمگیری و حل تعارضاتمان راضی هستم 2-من میتوانم ... متن کامل »

پرسشنامه تنظیم خلق منفی

پرسشنامه تنظیم خلق منفی دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-معمولا می توانم یک جوری خودم را شاد کنم. 2-می توانم ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو دارای 22 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تحلیل مسیر. 2 -تعریف اهداف روشن با توجه به نتیجه ... متن کامل »

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود داراي 43 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1)نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری داراي 102 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-همه امور زندگي بدست خداست 2-پيامبران هدایت کننده انسان به سوی خدا ... متن کامل »

رفتن به بالا