جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری دارای 3 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تا اندازه ای از اینکه به مردم اعتماد داشته باشم، راحت نیستم؛ ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1- ایا شما از فراوانی (تعداد دفعات) روابط جنسی خود راضی هستید؟ 2-ایا شما از طول مدت معاشقه خود ... متن کامل »

پرسشنامه زناشويي

پرسشنامه زناشويي داراي 3 بخش و در کل داراي  84 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1. .در روابط زناشویی ، خیانت از ... متن کامل »

پرسشنامه مهارتهاي جرات ورزي

پرسشنامه مهارتهاي جرات ورزي داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس 3درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من در موقعیت هاي اجتماعی براي ملاقات با آدمهاي جدید راحت هستم ... متن کامل »

پرسش‌نامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش‌آموزان هیوبنر

پرسش‌نامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش‌آموزان هیوبنر داراي 40 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من از بودن در کنار ... متن کامل »

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت داراي 58 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-بیشتر اوقات در خواب‌وخیال به سر می‌برم 2-از خود خیلی مطمئن هستم …. 57-معمولا چیزی مرا ازار نمیدهد ... متن کامل »

پرسشنامه مجموعه شخصيت جامعه پسند

پرسشنامه مجموعه شخصيت جامعه پسند داراي 30 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-وقتی ديگران با من بدرفتاری می کنند ، من ھم ... متن کامل »

پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و میر

پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و میر داراي 24 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-خیلی خوشحال می‌شوم که مابقی دوره خدمتم را در ... متن کامل »

پرسش‌نامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی

پرسش‌نامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی داراي 18 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 0 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من بیشتر چیزهایی را که به دست می‌آورم ... متن کامل »

رفتن به بالا