جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج

پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج دارای 3 بخش و 42 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.برای من مهم است که به ... متن کامل »

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا دارای 26 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در نظر گرفتن راه های احتمالی انجام يک کار ... متن کامل »

پرسشنامه خود پنداره پی ریت و منداگلیو

پرسشنامه خود پنداره پی ریت و منداگلیو دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-میدانم که مادرم فکر میکند من خوشگل هستم. ... متن کامل »

پرسشنامه قدرت ارتباطات

پرسشنامه قدرت ارتباطات داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-درباره افراد و موقعیت های مختلف به افکار منفی روی می آورم. ... متن کامل »

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-در خانواده من صحبت در مورد مسائل جنسی امری طبیعی ... متن کامل »

پرسشنامه علاقه به ریاضی

پرسشنامه علاقه به ریاضی داراي 3 بخش و 18 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه  1-درس ریاضی تا چه حد برای شما شیرین ... متن کامل »

پرسش‌نامه مهارت‌های ارتباطی بین فردی ماتسون

پرسش‌نامه مهارت‌های ارتباطی بین فردی ماتسون دارای 19 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من می‌توانم احساساتم را دقیقاً شناسایی کنم 2-من می‌توانم ... متن کامل »

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان دارای 5 بخش و 48 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من تمایل دارم تلاشی بیشتر از حد مورد ... متن کامل »

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_ والاس

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_ والاس دارای 14 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس 6 درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-امور مالی خانواده 2-تفریحات و اوقات فراغت …. 13-اگر قرار ... متن کامل »

رفتن به بالا