جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه سازگاری کودکان

پرسشنامه سازگاری کودکان دارای 37 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا کودک شما اسباب بازی خود را در اختیار کودکان دیگر قرار می ... متن کامل »

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان داخلی

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان داخلی دارای 16 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا برخورد واحد خدمت دهنده مودبانه می باشد؟ 2-آیا واحد خدمت دهنده ... متن کامل »

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 10 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-در سال اخير، سهم بازار افزايش پيدا كرده است. 2-در سال اخير، معرفی ... متن کامل »

پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ

پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ دارای دو بخش و 22 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1- احساس مي کنم کارم به لحاظ رواني توان ... متن کامل »

پرسشنامه خودگرداني بوفارد

پرسشنامه خودگرداني بوفارد دارای 14 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-برای برنامه ریزی زمان مطالعه وقت صرف می کنم. 2-زمانی که مطالعه میکنم ... متن کامل »

پرسشنامه جو سازماني نوآورانه

پرسشنامه جو سازماني نوآورانه دارای 24 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در اين سازمان خلاقيت تشويق مي شود. 2-توانايي کارکنان در انجام دادن ... متن کامل »

پرسشنامه تعالی سازمانی

پرسشنامه تعالی سازمانی دارای 50 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آیا مدیران ارشد بیمارستان، مشارکت شخصی و مشهود در تهیه و تدوین بیانیه ... متن کامل »

پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتري

پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتري داراي 32 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-وضعیت ظاهری و آراستگی پرسنل واحد فروش 2-برخورداری شرکت نفت ایرانول از ... متن کامل »

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث داراي 76 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 2نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-همیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می ترسم. 2-از تاریکی ... متن کامل »

رفتن به بالا