جستجو
Generic filters
>

پرسش‌نامه زوجی اینرچ

پرسش‌نامه زوجی اینرچ دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من از چگونگی تصمیم‌گیری و حل تعارضات مان راضی هستم 2-من می‌توانم ... متن کامل »

پرسشنامه تعارض

پرسشنامه تعارض دارای 28 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تلاش می‌کنم برای یافتن راه‌حل قابل‌قبول برای هر دوی ما مسئله را با ... متن کامل »

پرسشنامه هنجاریابی آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسشنامه هنجاریابی آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی داراي 25 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-پس‌از این‌که روی موضوعی سخت‌کار و تلاش ... متن کامل »

پرسش‌نامه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

پرسش‌نامه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان داراي 36 سوال ني باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من درمورد احساساتم صراحت دارم 2-من و احساسم توجه ... متن کامل »

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت

پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر اسمیت داراي 58 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس بلي يا خير نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-بیشتر اوقات در خواب‌وخیال به سر می‌برم 2-از خود خیلی مطمئن هستم … 57-معمولاً چیزی مرا آزار نمی‌دهد ... متن کامل »

پرسشنامه وسواس مذهبی

پرسشنامه وسواس مذهبی دارای 19 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-من نگران این‌موضوع هستم که ممکن است افکار ناصواب داشته باشم 2-من ... متن کامل »

پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج

پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج دارای 3 بخش و 42 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.برای من مهم است که به ... متن کامل »

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا دارای 26 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در نظر گرفتن راه های احتمالی انجام يک کار ... متن کامل »

پرسشنامه خود پنداره پی ریت و منداگلیو

پرسشنامه خود پنداره پی ریت و منداگلیو دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-میدانم که مادرم فکر میکند من خوشگل هستم. ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید