جستجو
Generic filters
>

پرسش‌نامه باورهای دنیای عادلانه

پرسش‌نامه باورهای دنیای عادلانه دارای 27 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-وضعیتی که من در دنیا دارم کاملاً منصفانه است 2-من همان ... متن کامل »

پرسش‌نامه وضعیت زناشویی

پرسش‌نامه وضعیت زناشویی  دارای 28 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار  درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-همسرم معمولاً نسبت‌به نیازهای من حساس و آگاه است 2-واقعاً از شوخ‌طبعی ... متن کامل »

پرسش‌نامه وسواس مذهبی

پرسش‌نامه وسواس مذهبی دارای 19 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من نگران این‌موضوع هستم که ممکن است افکار ناصواب داشته باشم 2-من ... متن کامل »

پرسش‌نامه طرحواره محرومیت هیجانی یانگ

پرسش‌نامه طرحواره محرومیت هیجانی یانگ داراي 10 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من به عشق بیشتری در زندگی نیاز دارم 2-واقعاً هیچ‌کس ... متن کامل »

پرسش‌نامه رضایت جنسی

پرسش‌نامه رضایت جنسی داراي 17 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-تا چه حد برای جلب توجه و نظر همسرتان خود را آرایش ... متن کامل »

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلي یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلي یانگ دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1.چند وقت یکبار برای زماني طولاني تر از آنچه ... متن کامل »

پرسش‌نامه رویدادهای رابطه نامزدی

پرسش‌نامه رویدادهای رابطه نامزدی داراي 19 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس ص يا غ  نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-نامزدم من رو با کلمات محبت‌آمیز خطاب می‌کند 2-نامزدم به من می‌گوید دوستت دارم …. 18-ما را به‌عنوان ... متن کامل »

پرسش‌نامه پاسخ‌های نشخواری

پرسش‌نامه پاسخ‌های نشخواری داراي22 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-فکر می‌کنید که چقدر احساس تنهایی می‌کنید 2-فکر می‌کنید که اگر در همین ... متن کامل »

پرسشنامه کمال گرايي اهواز

پرسشنامه کمال گرايي اهواز داراي 27 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-من تنها زمانی احساس رضایت می‌کنم که تکالیفم رو کامل و ... متن کامل »

پرسش‌نامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسش‌نامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی داراي 25 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-پس‌از این‌که روی موضوعی سخت‌کار و تلاش می‌کنند پشیمان ... متن کامل »

رفتن به بالا