جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمان

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمان دارای 16 سوال است و با هدف ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مدیران، دائماً ... متن کامل »

پرسشنامه عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی دارای 34 سوال است و با هدف بررسی عدالت سازمانی بر  تعهد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي ... متن کامل »

پرسشنامه فرسودگی

پرسشنامه فرسودگی دارای 24 سوال است و با هدف بررسی رابطه فرسودگی شاغلان و قصد ترک سازمان  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه ... متن کامل »

پرسشنامه صلاحیت اخلاقی

پرسشنامه صلاحیت اخلاقی دارای 40 سوال است و با هدف بررسی صلاحیت اخلاقی طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-بی­ شک من می­توانم ... متن کامل »

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی دارای 31 سوال است و با هدف بررسی سکوت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد شغلی و رضایت شغلی  طراحی شده  است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5  نمره ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان دارای 28 سوال است و با هدف بررسی مدیریت زمان طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-ناظران فنی دستورالعمل­های واضح ... متن کامل »

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمان

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمان دارای 16 سوال است و با هدف ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-مدیران، دائماً ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت روابط مشتری الکترونیکی

پرسشنامه مدیریت روابط مشتری الکترونیکی دارای 40 سوال است و با هدف بررسی e-crm طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-آگاهی از وجود ... متن کامل »

پرسشنامه هوش هیجانی و رضایت شغلی

پرسشنامه هوش هیجانی و رضایت شغلی دارای 50 سوال است و با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و هم‌چنین بررسی عوامل میانی تأثیرگذار بر آن‌ها  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس ... متن کامل »

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین پایدار

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین پایدار دارای 31 سوال است و با هدف ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین پایدار  طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه ... متن کامل »

رفتن به بالا