جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه مقیاس زوجی اینریچ

پرسشنامه مقیاس زوجی اینریچ دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من از چگونگی تصمیمگیری و حل تعارضاتمان راضی هستم 2-من میتوانم ... متن کامل »

پرسشنامه تنظیم خلق منفی

پرسشنامه تنظیم خلق منفی دارای 30 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-معمولا می توانم یک جوری خودم را شاد کنم. 2-می توانم ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو دارای 22 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تحلیل مسیر. 2 -تعریف اهداف روشن با توجه به نتیجه ... متن کامل »

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود داراي 43 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1)نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری داراي 102 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-همه امور زندگي بدست خداست 2-پيامبران هدایت کننده انسان به سوی خدا ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خلاقیت داراي 40 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و کار محوله برای من ... متن کامل »

پرسش نامه سازگاری اسپانیر

پرسش نامه سازگاری اسپانیر داراي 32 مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پر سشنامه 1-صرف درآمد وامور مالی خانواده 2-تفریحات وتجدیدقوا …. 31-موارد زیر نشان ... متن کامل »

پرسشنامه تفکرانتقادی

پرسشنامه تفکرانتقادی داراي33 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.من همیشه معتقدم که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. 2 .زمانی که شخصی ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس داراي 21 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.برایم مشکل است آرام بگیرم. 2 .متوجه شده ام دهانم خشک ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید