جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خلاقیت داراي 40 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و کار محوله برای من ... متن کامل »

پرسش نامه سازگاری اسپانیر

پرسش نامه سازگاری اسپانیر داراي 32 مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس شش درجه اي ليکرت از 1 تا 6 نمره گذاري مي شود. محتواي پر سشنامه 1-صرف درآمد وامور مالی خانواده 2-تفریحات وتجدیدقوا …. 31-موارد زیر نشان ... متن کامل »

پرسشنامه تفکرانتقادی

پرسشنامه تفکرانتقادی داراي33 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.من همیشه معتقدم که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. 2 .زمانی که شخصی ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس داراي 21 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1.برایم مشکل است آرام بگیرم. 2 .متوجه شده ام دهانم خشک ... متن کامل »

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-وسوسه یک واکنش جسمانی است، بنابراین من نمی توانم جلوي آن ... متن کامل »

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

پرسشنامه دلزدگی زناشویی داراي 20 سوال مي شود. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-خستگی 2-افسردگی ….. 19-خوش بین بودن 20-پر انرژی بودن پرسشنامه آنلاین دلزدگی ... متن کامل »

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس دارای 27 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس سه درجه اي ليکرت از 1 تا 3 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-الف .من گاهی اوقات غمگین هستم. ب .من بسیاري از ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار مشكلات یادگیري كلورادو

پرسشنامه رفتار مشكلات یادگیري كلورادو دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در املاء مشكل دارد. 2-در یادگیري نام حروف مشكل دارد. ... متن کامل »

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین دارای 35 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس نه درجه اي ليکرت از 1 تا 9 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-من و همسرم از بحث در مورد مشکل دوری می ... متن کامل »

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر دارای 17 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-نسبت به همسرتان به عنوان یک دوست چه احساسی دارید؟ ... متن کامل »

رفتن به بالا