جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی رفیق حسنی(1384)

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی رفیق حسنی(1384) دارای 31 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-درکارم اختیار لازم رادارم 2-نسبت به اهداف شغلم واقف ... متن کامل »

پرسشنامه ارزش ویژه برند صنعتی

پرسشنامه ارزش ویژه برند صنعتی دارای 15 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تولیدات و خدمات این برند انتخاب اول ما هستند . ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بیگلری

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بیگلری دارای 13 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در‌این سازمان عناوین شغلی متعددی وجود دارد. 2-در‌این سازمان سطوح ... متن کامل »

پرسشنامه حمایت اجتماعی محیط کار

پرسشنامه حمایت اجتماعی محیط کار داراي 17 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-سرپرستم به من احترام می گذارد . 2-احساس می کنم ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت شغلی سلاسی (1978)

پرسشنامه رضایت شغلی سلاسی (1978) داراي 9 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-حقوق پرداختی سازمان من بهتر از سازمان های دیگراست. 2-حقوق ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری  داراي 35 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-بانك ملت از تجهيزات مدرني جهت ارائه خدمات برخوردار است.(سيستم هاي ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری دارای 14 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمان مشوق هایی برای حفظ مشتریان فعلی جهت جذب ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی شامل 18 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. محتوای پرسشنامه 1-سعی می کنم ایده ها و روش های جدیدی در حل مسائل و مشکلات کلاس درس و  مدرسه به کار ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه (2001)

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه (2001) دارای 31 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس هفت درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-چش م­انداز سازمان، ارزش­هایی که همه ­ی کارکنان باید ... متن کامل »

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی دارای 15 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-این شغل به کارکنانی با مهارت های پیچیده و سطح ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید