جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه رفتار خرید اکتشافی مصرف کننده

پرسشنامه رفتار خرید اکتشافی مصرف کننده دارای 20 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-حتی با وجود اطمینان در مورد محصولاتی که با ... متن کامل »

پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان دارای 17 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-در این سازمان از خدمات سازمان برای استفاده شخصی استفاده می ... متن کامل »

پرسشنامه تأثیرپذیری مشتری از نفوذ دیگران

پرسشنامه تأثیرپذیری مشتری از نفوذ دیگران دارای 12 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-محصولات با سبک جدید را زمانی خریداری می کنم ... متن کامل »

پرسشنامه شور کارآفرینی

پرسشنامه شور کارآفرینی دارای 15 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-کارآفرین ، برای کشف راه های جدید برآورده کردن نیاز های تجاری ... متن کامل »

پرسشنامه تصویر سازمانی بانکداری اینترنتی

پرسشنامه تصویر سازمانی بانکداری اینترنتی دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-استفاده از خدمات این بانک آسان است . 2-زمان لازم ... متن کامل »

پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش دارای 10 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-تمایل دارم تا به صورت فعال دانش و تجربیاتم را به دیگران بگویم ... متن کامل »

پرسشنامه پذیرش نوآوری تکنولوژی سبز

پرسشنامه پذیرش نوآوری تکنولوژی سبز دارای 14 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-سازمانم ، از فناوری بازشناسی با امواج رادیویی برای مدیریت ... متن کامل »

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه دارای 16 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-دائماً شور و اشتیاق زیادی برای تغییر روش هایی که از طریق ... متن کامل »

پرسشنامه بازارگرایی یکپارچه

پرسشنامه بازارگرایی یکپارچه داراي 20 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-به صورت مرتب ، برنامه های بازاریابی رقیبانمان را تجزیه و تحلیل ... متن کامل »

پرسشنامه انگیزش شغلی داوطلبانه

پرسشنامه انگیزش شغلی داوطلبانه داراي 15 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-در کار داوطلبانه مشارکت می کنم زیرا از کار داوطلبانه بسیار ... متن کامل »

رفتن به بالا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید