برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی 

خلاقیت “فرآیندی است شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بن بستها که به دنبال تشخیص مشکل به وجود می آید و به دنبال آن جستجو برای یافتن راه حل و طرح فرضیه های مربوط به آن آغاز می شود. سپس فرضیه ها و راه حل ها ازمایش می شوند و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید.” پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی شامل 60 سوال است که هر کدام با توجه به سه گزینه سنجیده می شوند.

پرسشنامه خلاقیت عابدی

محتوای پرسشنامه

1- وقتی با مساله خیلی دشواری رو به رو می شوید، معمولا چه می کنید؟
الف : گریه می کنم، چون فکر نمی کنم بتوانم مساله را حل کنم.
ب: گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم.
ج: سعی می کنم راه مناسبی برای حل مساله بیابم.
2- اگر سرگرم ساختن وسیله ای باشید و ناگهان دریابید که قطعه مهمی از آن را گم کرده اید، چه می کنید؟
الف : کار را متوقف می کنم.
ب: سعی می کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، کار را متوقف می کنم.
ج: قطعه گم شده را پیدا می کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، به جای آن قطعه دیگری می سازم.

  

59- در آنچه انجام می دهید ، از چه مقدار پیچیدگی لذت می برید؟
الف: از انجام دادن امور ساده و سر راست لذت می برم.
ب: از انجام دادن امور تا حدودی پیچیده ، لذت می برم.
ج: از انجام دادن امور بسیار پیچیده ، لذت می برم.
60- چقدر به جزئیات کاری که انجام می دهید، می پردازید؟
الف: به ندرت به جزئیات می پردازم.
ب: گاهی به جزئیات می پردازم.
ج: اغلب به جزئیات می پردازم.

پرسشنامه آنلاین خلاقیت عابدی

برای مشاهده کامل پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت عابدی، آن را در حساب کاربری قرار دهید:

برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام