برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عملکرد درسي مطلوب يکي از مهم ترين هدف هاي هر دانشجو، خانواده او، دانشگاه و نظام آموزشي است. فعاليت آموزشي و يادگيري کارآمد از جمله شاخص هاي يک مدرسه و دانش آموز موفق است. 

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان شامل 20 سوال است که دانش آموز با توجه به طیف 5 تایی لیکرت موافقت یا مخافت خود را با آن بیان می کند.

 

پرسشنامه عملکرد تحصیلی

محتوای پرسشنامه

 

1. من از تجربیات دروس قبلی، برای بهبود هرچه بهتر تکالیف جدید، بهره می جویم.
2. من اغلب متوجه موضوع اصلی درس نمی شوم.
3. من وقتی که معلم درس می دهد، اغلب به فکر چیز دیگری هستم و به آنچه معلم می گوید، گوش نمی دهم.
4. من موقع درس خواندن، لحظه ای توقف کرده و آنچه را که خوانده ام، مرور می کنم .
5. من وقتی درس می خوانم، مطالب را برای خودم تکرار می کنم تا بعدا آنرا بهتر به خاطر بیاورم
6. من با خلاصه نویسی، راحت تر مطالعه می کنم.
7. من حتی وقتی درسی را دوست ندارم برای گرفتن نمره خوب، سخت تلاش می کنم.
8. من در هنگام مطالعه سعی می کنم مطالبی را که می خوانم به مطالبی که از قبل می دانستم ربط دهم.
9. من هنگام مطالعه یک موضوع سعی می کنم مطالب درسی را به هم ربط دهم .
10. من هنگام مطالعه، یادداشت برداری می کنم تا بعدا مطالب را بهتر به یاد بیاورم.
11. من با اشتیاق تمرین های کتاب را انجام می دهم، حتی زمانی که مجبور به انجام آن نباشم.
12. من قبل از شروع به مطالعه، در مورد کارهایی فکر می کنم که لازم است برای بهتر یاد گرفتن انجام دهم.
….
20. من حتی زمانی که مطالب خسته کننده بوده و جالب نباشد، به خواندن ادامه می دهم تا به پایان برسانیم.

پرسشنامه آنلاین عملکرد تحصیلی دانش آموزان

برای مشاهده پرسشنامه کامل، آن را در حساب کاربری قرار دهید:

برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام