پرسشنامه مدیریت زنجیر تامین پایدار

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین پایدار

برای اندازه ­گیری از معیارهای تأمین­ کننده، مشتری، فرآیند کسب ­وکار پایدار داخلی و عملکرد رشد و یادگیری استفاده شده است.پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین پایدار شامل 4 بعد و 31 سوال است که با توجه به طیف 5 تایی لیکرت خیلی خوب تا خیلی ضعیف به آن جواب داده می شود.

برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام

محتوای پرسشنامه

1- قیمت قطعات
2- تحویل عالی با قابلیت اطمینان بالا
3- سرعت تحویل بالا
4- هزینه های پایین(مانند حمل و نقل، مدیریت، سهام، همکاری های تحقیق و توسعه)
5- کیفیت قطعات
6- توانایی تأمین کنندگان برای پاسخگویی به مسائل کیفیتی
7- سطح درک مشتری از ارزش محصول
8- دامنه محصولات و خدمات
9- انعطاف پذیری سیستم های خدمات برای مواجهه با نیازهای جزئی مشتری
10- پاسخگویی به تحویل فوری
11- هزینه انتقال اطلاعات
12- کیفیت کالاهای تحویل داده شده

31- زمان سیکل توسعه محصول

پرسشنامه آنلاین مدیریت زنجیره تامین پایدار

برای مشاهده پرسشنامه کامل، آن را در حساب کاربری قرار دهید:

برای قرار دادن این فرم در حساب کاربری باید قبلا وارد شده باشید

اگر وارد نشدید وارد شوید: ورود به حساب کاربری

اگر هنوز ثبت نام نکردید ثبت نام کنید: ثبت نام