جستجو
Generic filters
>

پرسشنامه اضطراب شناختی

پرسشنامه اضطراب شناختی شامل  13 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-دارم دچار حملۀ قلبی می شوم. 2-دارم از هوش می روم. … ... متن کامل »

پرسشنامه تصویر بدنی

پرسشنامه تصویر بدنی شامل 68 سوال می باشد. محتوای پرسشنامه 1.قبل از اینکه وارد جمع شوم، برایم مهم است که چگونه به نظر آیم. 2.من لباس هایی را انتخاب می کنم که ظاهر مرا به بهترین صورت نشان دهد. … ... متن کامل »

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی شامل 15 سوال می باشد و هدف از آن ارزیابی میزان تحمل پریشانی هیجانی از ابعاد مختلف (تحمل، جذب، ارزیابی، تنظیم) است. عبارات این پرسشنامه، بر روی یک مقياس پنج درجه اي ( 1- کاملاً موافق ... متن کامل »

پرسشنامه باور های فراشناختی

پرسشنامه باور های فراشناختی شامل 30 سوال میباشد و هدف ازاین پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف باورهای فراشناختی است. پاسخ به سوالات درقالب یک مقیاس چهار درجه لیکرت۱-موافق نیستم  الی٤-کاملا موافقم محاسبه می شود.   محتوای پرسشنامه 1-نگرانی به من کمک ... متن کامل »

پرسشنامه گفتمان ریاضی

پرسشنامه گفتمان ریاضی حاوی 23 سوال می باشد.   محتوای پرسشنامه 1-در حل مسئله ریاضی فرایند حل مسئله بیشترین ارزش را دارد. 2-کلاس درس ریاضی فرصتی برای حدسیه سازی ، رد یا اثبات آن می باشد. … 22-در سیستم آموزشی ... متن کامل »

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی شامل 27 سوال میباشد. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج تایی1تا 5 می­ باشد.   محتوای پرسشنامه 1-هنگام مطالعه برای امتحان مرتبا رویا­پردازی میکنم و تمرکز کردن برایم دشوار است. 2-تا لحظه ای ... متن کامل »

پرسشنامه انسجام خانواده

پرسشنامه انسجام خانواده شامل 13 سوال می باشد. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 1 تا 6 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) می­باشد.   محتوای پرسشنامه 1-اعضای خانواده ما، بیشتر اوقات فراغت خود را با یکدیگر ... متن کامل »

پرسشنامه تعهد حرفه ای

پرسشنامه تعهد حرفه ای شامل 18 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت 1تا 5 بررسی مي شود.   محتوای پرسشنامه 1-شغلم در ایجاد تصوری مثبت در درونم حایز اهمیت است. 2-از اینکه در ... متن کامل »

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

پرسشنامه جهت گیری مذهبی جهت گيري مذهبي ، شامل 21 جمله است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود.   محتوای پرسشنامه 1-فکر می کنم مذهب تنها در هنگام ... متن کامل »

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت شامل 96 سوال می باشد. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 1 تا 5 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) می­باشد.   محتوای پرسشنامه 1.کارهایم را با نام و یاد خداوند آغاز ... متن کامل »

رفتن به بالا