جستجو
Generic filters
>
شما اینجا هستید: خانه / آرشیو تگ: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

آرشیو تگ: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه کيفيت زندگي کاري

پرسشنامه کيفيت زندگي کاري داراي 27 سوال مي باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود. محتواي پرسشنامه 1-حقوق دریافتی شما در سازمان تا چه اندازه با انتظارات مورد ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری دارای 32 سوال است و با هدف بررسی رابطه نهادی شدن اخلاق و کیفیت زندگی کاری   طراحی شده است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت زندگی کاري  دارای 35 سوال است. این پرسشنامه  بر حسب  مقیاس 5 درجه اي لیکرت از کاملاً ناراضی ام تا کاملاً راضی ام طراحی شده است. که در آن به جواب کاملاً ناراضی ام1 نمره ، ناراضی ام2 ... متن کامل »

پرسشنامه كيفيت زندگي كاري

پرسشنامه كيفيت زندگي كاري شامل 27 سوال و در بر گيرنده هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری مي باشد. برای نمره گذاری از طیف لیکرت ۱تا ۵ استفاده شده است. محتوای پرسشنامه 1-حقوق دریافتی شمادرسازمان تاچه اندازه باانتظارات موردنظرتان مطابقت ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی 26 سوالی در چهارحیطه ترجمه و استانداردسازی شده است. برای هر سوال 5 گزینه وجود دارد. محتوای پرسشنامه 1- ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ 2- ﭼﻘﺪر از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ … 26- ﭼﻘﺪر از ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

پرسشنامه کیفیت زندگی 192سوال دارد و در سال 1989 توسط دیوید آز ایوانس و کوپ ویندی به طور همزمان در انگلستان و کانادا منتشر گردید. این پرسشنامه مشتمل بر 15 مقیاس بوده و هر مقیاس نیز 12 سوال را به ... متن کامل »

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی دارای 36 سوال است. محتوای پرسشنامه 1-به طور کلی وضعیت سلامت خود را چگونه می بینید؟ 2-میزان سلامتی خود را در حال حاضر با مقایسه با سال قبل چگونه. ارزیابی می کنید؟ …. 35-انتظار دارم وضعیت سلامتی ... متن کامل »

رفتن به بالا