سئوالات متداول

بخش روابط منطقی چیست؟

این قسمت شما می توانید بین قسمت های مختلف پرسشنامه رابطه برقرار کنید یا به عبارتی پرسشنامه خود را هوشمند کنید.
به طوری که بر اساس نوع جوابی که پاسخ دهنده می دهد می توان سوال ها یا صفحات دلخواه را پنهان کرد یا آن ها را نمایش داد
همچنین می توان بر اساس جواب پاسخ دهنده، پیام ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها را کاملا سفارشی کرد.





با روابط منطقی می توان سایر فیلدها را ظاهر یا پنهان کرد، مثلا اگر در پرسشنامه ای جنسیت زن انتخاب شد، سوال مربوط به نظام وظیفه حذف می شود. همین کار را می توان برای پنهان یا ظاهر کردن صفحات پرسشنامه انجام داد. یا با توجه به نوع جوابی که پاسخ دهنده می دهدمی توان صفحه پیام موفقیت آمیز را سفارشی کرد.










توضیحات بیشتر و نحوه فعالسازی روابط منطقی

رابطه بین سوالات چیست و چگونه بین سوالات رابطه برقرار کنم؟

رابطه بین فیلدها یعنی اینکه بر اساس پاسخی که به یک سوال داده شد، سوال دیگر نمایش داده شود یا پنهان شود. مثلا می توان این طور رابطه ای را ایجاد کرد: اگر در پاسخ به سوال جنسیت، گزینه زن انتخاب شد سوال مربوطه به وضعیت نظام وظیفه پنهان شود.
برای اینکار از منوی بالا مدیریت فرم ها را انتخاب کنید > سپس روی پرسشنامه مربوطه کلیک کنید تا منوی زیر آن باز شود > روابط منطقی را انتخاب کنید و سپس طبق راهنمای تصویری زیر پیش بروید:

رابطه بین فیلدها (سوالات) و صفحات چیست؟

این قابلیت وقتی قابل استفاده است که شما پرسشنامه را صفحه بندی کرده باشید. در غیر اینصورت این قسمت غیرفعال است.
با استفاده از این قابلیت شما براساس پاسخی که به یک فیلد(سوال) داده می شود، پاسخ دهنده به صفحه ای از پرسشنامه منتقل شود. حتی می توان شرایطی تعریف کرد که کاربر مستقیم به صفحه ثبت موفقیت آمیز منتقل شود.
برای اینکار از منوی بالا مدیریت فرم ها را انتخاب کنید > سپس روی پرسشنامه مربوطه کلیک کنید تا منوی زیر آن باز شود > روابط منطقی را انتخاب کنید و سپس طبق راهنمای تصویری زیر پیش بروید:

چگونه می توانم صفحه پیام موفقیت آمیز را سفارشی کنم؟

منظور از صفحه پیام موفقیت آمیز صفحه ای است که پاسخ دهنده بعد از زدن دکمه ارسال وارد آن می شود و پیام ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها را می بیند.
با استفاده از این قابلیت، بر اساس پاسخ به سوالات می توانید صفحه پیام موفقیت آمیز را سفارشی کنید.
در این قسمت می توان از قابلیت merge tag ها استفاده کرد. مثلا بر اساس نام و نام خانوادگی که در پرسشنامه وارد کرده، بعد از ثبت پاسخ ها، صفحه ثبت موفقیت آمیز پاسخ ها را بر اساس نام او سفارشی کنیم. توضیحات کامل merge tag ها در صفحه داخلی نرم افزار آمده است.
برای اینکار از منوی بالا مدیریت فرم ها را انتخاب کنید > سپس روی پرسشنامه مربوطه کلیک کنید تا منوی زیر آن باز شود > روابط منطقی را انتخاب کنید و سپس طبق راهنمای تصویری زیر پیش بروید:

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.