جستجو
Generic filters
>
شما اینجا هستید: خانه / نمونه پرسشنامه مدیریت (برگه 3)

آرشیو دسته: نمونه پرسشنامه مدیریت

نمونه پرسشنامه های مدیریت

در این قسمت شما پرسشنامه های مدیریت را مشاهده می کنید و می توانید پرسشنامه مدیریت خود را انتخاب و دانلود کنید. امکان انتقال پرسشنامه مدیریت آنلاین به حساب کاربری خود هم وجود دارد.

پرسشنامه حمایت سازمانی درک شده

پرسشنامه حمایت سازمانی درک شده در مجموع دارای 57 سوال می باشد. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-به نظرات من توجه می‌کند. 2-به رضایت من ... متن کامل »

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تهعد سازمانی  دارای 27 سوال است. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 7 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه  1-من زمان کافی برای انجام همه چیز در کارم را ندارم. 2-حجم کاری ... متن کامل »

پرسشنامه چابکی

پرسشنامه چابکی دارای 6 بخش مختلف می باشد. .اين پرسشنامه با مقياس 7 درجه اي ليکرت نمره گذاري مي شود. پس از پاسخگویی با توجه به نمره نهایی خرید و تولید به‌هنگام بر تولید چابک و تأثیر تولید چابک بر ... متن کامل »

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی یک ابزار 12 گویه ای است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت و همکاران (1988) تهیه شده است. این ... متن کامل »

پرسشنامه مدل تعالي سازماني EFQM

پرسشنامه مدل تعالي سازماني EFQM ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 50 ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. محتوای پرسشنامه 1-آﯾﺎﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺨﺼﺎ در اﯾﺠﺎد ... متن کامل »

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین  و دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد. محتوای پرسشنامه  1- الف . علت این که ... متن کامل »

پرسشنامه رضایت مشتری از شرکت های بیمه

پرسشنامه رضایت مشتری از  شرکت ­های بیمه  مجموعه­ای از 26 گویه در قالب مقیاس لیکرت که دارای هفت گزینه “کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، نظری ندارم، تا حدودی مخالفم، مخالفم، کاملا مخالفم” می­ باشد، استفاده شده است. محتوای پرسشنامه 1-نظر ... متن کامل »

پرسشنامه توانمند سازي کارکنان

پرسشنامه توانمند سازي کارکنان دارای 20 سوال و پنج بعد است. اين پرسشنامه  در طيف 5 درجه اي مقياس ليكرت ( از كاملا موافقم تا كاملا مخالفم ) تنظيم شده است. محتوای پرسشنامه 1-در مورد توانايي ام براي انجام دادن ... متن کامل »

پرسشنامه تعارض كار و خانواده

پرسشنامه تعارض كار و خانواده  18 گويه دارد. اين مقياس ابعاد ششگانه تعارض كار و خانواده را مورد ارزيابي قرار مي دهد . اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس پنج درجه اي ليکرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي ... متن کامل »

رفتن به بالا