تصاویر کلی نرم افزار

در این قسمت شما می توانید تصاویری از نرم افزار پرسشنامه آنلاین را مشاهده کنید و با محیط آن آشنا شوید.

برای آشنایی با قابلیت های نرم افزار بهتر است وارد نرم افزار شوید و از آن استفاده کنید.

صفحه مدیریت فرم
در این صفحه تمام فرم های ساخت شده را می توانید مدیریت کنید

صفحه مدیریت فرم

صفحه طراحی فرم
در این صفحه می توانید فرم خود را بسازید

طراحی فرم

تنظیمات فیلد
با کلیک بر روی هر فیلد می توانید تنظیمات مربوط به آن را انجم دهید.

تنظیمات فیلد

ساخت تم
شما می توانید تم خود را به صورت دلخواه بسازید(رنگ، فونت، لوگو، حاشیه، سایه و …)

ساخت تم در پرسشنامه آنلاین

لینک(کد) فرم
بعد از اتمام فرم می توانید لینک یا کد فرم را دریافت کنید.

لینک(کد) فرم در پرسشنامه آنلاین

ایجاد روابط منطقی
شما به راحتی می توانید بین فیلدها(سوالات) و صفحات رابطه ایجاد کرده و پرسشنامه خود را هوشمند کنید.

ایجاد روابط منطقی در پرسشنامه آنلاین

ساخت گزارش
شما می توانید در گزارش انواع نمودار یا جدول با تنظیمات دلخواه قرار دهید.

ساخت گزارش در پرسشنامه آنلاین

بهتر است برای آشنایی با این قابلیت ها و استفاده از آن ها وارد نرم افزارشوید:

اگر تاکنون ثبت نام نکردید، همین حالا ثبت نام کنید: