راهنمای انتخاب تم

انتخاب تم در سایت اول فرم بسیار ساده است

مرحله 1- قسمت انتخاب تم را کلیک کنید

مرحله 2- تم مورد نظر را انتخاب کنید

مرحله 3- دکمه ذخیره تغییرات را بزنید.

تم دلخواه بر روی فرم قرار گرفت. 

تمام laughing