بخش تم چیست؟

در این قسمت شما می توانید طرح(قالب) پرسشناه خود را به صورت دلخواه تغییر دهید. قسمت هایی که می توان تغییر داد عبارتند از  لوگو، پس زمینه، فونت ها، حاشیه ها، سایه ها و دکمه ها

روی عکس کلیک کنید.

تم چیست؟ - پرسشنامه آنلاین
تنظیمات لوگو - پرسشنامه آنلاین

لوگو

شما می توانید از لوگوهای پش فرض استفاده کنید یا تصویر لوگوی خود را قرار دهید. همچنین می توانید نمایش لوگو را بردارید.

روی عکس کلیک کنید.

پس زمینه

در این قسمت شما می توانید پس زمینه 6 قسمت از پرسشنامه را تغییر دهید(می توانید از نقش های پیش فرض، رنگ یا تصویر استفاده کنید). آن 6 قسمت عبارتند از: A- پس زمینه صفحه  B- پس زمینه سربرگ  C- پس زمینه فرم  D- پس زمینه فیلد انتخاب شده  E- پس زمینه راهنما  F- پس زمینه فیلد.

روی عکس کلیک کنید.

تنظیمات پس زمینه - پرسشنامه آنلاین
تنظیمات فونت- پرسشنامه آنلاین

فونت

شما می توانید فونت های قسمت های مختلف پرسشنامه را به دلخواه تغییر دهید. بیش از 100 فونت فارسی در نرم افزار وجود دارد. علاوه بر نوع فونت می توانید استایل، اندازه و رنگ فونت را هم تغییر دهید. برای جلوگیری از سنگینی صفحه پرسشنامه پیشنهاد می شود از فونتهای زیاد، استفاده نکنید.

7 قسمتی که می توان فونت آن را تغییر داد عبارتند از:
A- عنوان فرم  B- توضیحات فرم  C- عنوان فیلد  D- متن راهنما  E- عنوان بخش  F- توضیحات بخش  G- متن داخل فیلد.

روی عکس کلیک کنید.

حاشیه

شما می توانید حاشیه های فرم را به دلخواه تغییر دهید( ضخامت، استایل و رنگ قابل تنظیم است).

3 قسمتی که می توان حاشیه آن را تغییر داد عبارتند از:
A- حاشیه فرم   B- حاشیه راهنما  C- حاشیه جداکننده بخش.

روی عکس کلیک کنید.

تنظیمات حاشیه - پرسشنامه آنلاین
تنظیمات سایه- پرسشنامه آنلاین

سایه

شما می توانید سایه فرم را به طور دلخواه  تغییر دهید.

ااستایل، اندازه و روشنایی سایه قابل تنظیم است.

روی عکس کلیک کنید.

دکمه

شما می توانید متن داخل دکمه را تغییر دهید یا تصویر دلخواه را به عنوان دکمه استفاده کنید.

روی عکس کلیک کنید.

تنظیمات دکمه - پرسشنامه آنلاین
ذخیره تم - پرسشنامه آنلاین

ذخیره تم

با زدن دکمه ذخیره، تم ساخته شده را نام گذاری کنید.

روی عکس کلیک کنید.

به کارگیری تم

در صفحه مدیریت فرم ها، گزینه “انتخاب تم” مربوط به پرسشنامه مورد نظر را کلیک کنید و تم ساخته را انتخاب کنید. با این کار تم مربوطه در پرسشنامه اِعمال خواهد شد.

روی عکس کلیک کنید.

به کارگیری تم - پرسشنامه آنلاین
مشاهده و ویرایش تم - پرسشنامه آنلاین

مشاهده و ویرایش تم

شما به هر تعدادی که خواستید می توانید تم ایجاد کنید. همانطور که در عکس روبرو مشخص است در منوی سمت چپ می توانید تمام منوهای ساخته شده را مشاهده کنید.

با کلیک روی هر تم می توانید آن را به هر صورتی که خواستی ویرایش کنید، نام آن را تغییر دهید، حذف یا کپی کنید.

روی عکس کلیک کنید.

CSS پیشرفته

اگر می خواهید تم خود را به صورت سفارشی و دلخواه طراحی کنید می توانید از قابلیت CSS پیشرفته استفاده کنید.

روی عکس کلیک کنید.

css پیشرفته - پرسشنامه آنلاین