ساخت/ انتخاب تم

در این بخش  نحوه ساخت تم (قالب) دلخواه یا انتخاب تم های پیش فرض  آموزش داده شده است

بخش تم چیست؟

در این قسمت شما می توانید طرح (قالب) پرسشنامه خود را به صورت دلخواه تغییر دهید. قسمت هایی که می توان تغییر داد عبارتند از: لوگو، پس زمینه، فونت ها، حاشیه ها، سایه ها و دکمه ها

بخش تم چیست؟

لوگو

شما می توانید از لوگوهای پش فرض استفاده کنید یا تصویر لوگوی خود را قرار دهید. همچنین می توانید نمایش لوگو را بردارید.

لوگو

پس زمینه

در این قسمت شما می توانید پس زمینه 6 قسمت از پرسشنامه را تغییر دهید(می توانید از نقش های پیش فرض، رنگ یا تصویر استفاده کنید). آن 6 قسمت عبارتند از: A- پس زمینه صفحه  B- پس زمینه سربرگ  C- پس زمینه فرم  D- پس زمینه فیلد انتخاب شده  E- پس زمینه راهنما  F- پس زمینه فیلد.
پس زمینه

فونت

شما می توانید فونت های قسمت های مختلف پرسشنامه را به دلخواه تغییر دهید. بیش از 100 فونت فارسی در نرم افزار وجود دارد. علاوه بر نوع فونت می توانید استایل، اندازه و رنگ فونت را هم تغییر دهید. برای جلوگیری از سنگینی صفحه پرسشنامه پیشنهاد می شود از فونتهای زیاد، استفاده نکنید.

7 قسمتی که می توان فونت آن را تغییر داد عبارتند از:
A- عنوان فرم  B- توضیحات فرم  C- عنوان فیلد  D- متن راهنما  E- عنوان بخش  F- توضیحات بخش  G- متن داخل فیلد.

فونت

حاشیه

شما می توانید حاشیه های فرم را به دلخواه تغییر دهید( ضخامت، استایل و رنگ قابل تنظیم است).

3 قسمتی که می توان حاشیه آن را تغییر داد عبارتند از: A- حاشیه فرم   B- حاشیه راهنما  C- حاشیه جداکننده بخش.

حاشیه

سایه

شما می توانید سایه فرم را به طور دلخواه  تغییر دهید. استایل، اندازه و روشنایی سایه قابل تنظیم است.

سایه

دکمه

شما می توانید متن داخل دکمه را تغییر دهید یا تصویر دلخواه را به عنوان دکمه استفاده کنید.
دکمه

ذخیره تم

با زدن دکمه ذخیره، تم ساخته شده را نام گذاری کنید.

ذخیره تم

به کارگیری تم

در صفحه مدیریت فرم ها، گزینه “انتخاب تم” مربوط به پرسشنامه مورد نظر را کلیک کنید و تم ساخته را انتخاب کنید. با این کار تم مربوطه در پرسشنامه اِعمال خواهد شد.

به کارگیری تم

مشاهده و ویرایش تم

شما به هر تعدادی که خواستید می توانید تم ایجاد کنید. همانطور که در عکس مشخص است در منوی سمت چپ می توانید تمام تم های ساخته شده و آماده را مشاهده کنید.

با کلیک روی هر تم می توانید آن را به هر صورتی که خواستی ویرایش کنید، نام آن را تغییر دهید، حذف یا کپی کنید.

ویرایش تم

تم های آماده

در این صفحه می توانید پیش نمایشی از تم های آماده را مشاهده کنید.

تم های آماده

CSS پیشرفته

اگر می خواهید تم خود را به صورت سفارشی و دلخواه طراحی کنید می توانید از قابلیت CSS پیشرفته استفاده کنید.

css سفارشی