عنوان فرم و توضیحات فرم

عنوان فرم با کلیک روی عنوان فرم می توان عنوان فرم را تغییر داد.

با کلیک روی توضیحات فرم می توان توضیحات مربوط به فرم (یا مقدمه )را وارد کرد

عنوان و توضیحات فرم - راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
اضافه کردن فیلد - راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

اضافه کردن فیلد به فرم

به دو طریق می توانید فیلد را به فرم خود اضافه کنید:1- کلیک روی فیلد 2- درگ کردن فیلد و انداختن آن در فرم.

شکل روبرو درگ کردن را نشان می دهد.

تنظیمات فیلد

برای دسترسی به عنوان و تنظیمات هر فیلد کافیست روی آن فیلد کلیک کنید، از منوی سمت چپ به تنظیمات دسترسی دارید.

تنظیمات فیلد - راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
حذف فیلد از فرم

حذف کردن فیلد از فرم

کافیست روی فیلد کلیک کنید و از پایین دکمه حذف را بزنید.

جابجایی فیلدها

فیلد را گرفته و به بالا یا پایین بکشید.

جابجایی فیلدها
تنظیمات فرم

تنظیمات فرم

برای دسترسی به تنظیمات فرم کافیست روی سربرگ تنظیمات فرم کلیک کنید.

fvتنظیمات پیشرفته فرم

برای تنظیمات بیشتر: بعد از کلیک روی سربرگ تنظیمات فرم، روی لینک تنظیمات بیشتر کلیک کنید.

در این قسمت امکانات پیشرفته ای مثل رمز عبور برای فرم، زمانبندی فرم برای دریافت پاسخ، فعال کردن سیستم ضد هرزنامه، تعریف حداکثر تعداد IP برای پاسخ به فرم و …  در این قسمت وجود دارد.

تنظیمات پیشرفته فرم
تنظیمات فیلد متن تک خطی- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد متن تک خطی

این فیلد زمانی کاربرد دارد که پاسخ دهنده بخواهد به سوال شما پاسخ کوتاه دهد.

مثلا: دوست دارید در تعطیلات چه کاری انجام دهید؟

تنظیمات زیادی وجود دارد که برای هر یک با علامت سوال کاربرد و توضیحات آن قابلیت توضیح داده شده است.

فیلد عدد

این فیلد زمانی کاربرد دارد که جواب سوال شما عدد باشد.

مثلا: لطفا به وضعیت محیط کاری خود از 1 تا 20 نمره دهید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد عدد- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد پارگرافی- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد متن پاراگرافی

این فیلد زمانی کاربرد دارد که پاسخ دهنده بخواهد به سوال شما پاسخ همراه با توضیحات دهد.

مثلا: لطفا وضعیت تحصیلی فرزند خود را شرح دهید؟

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد چند انتخابی

این فیلد زمانی کاربرد دارد که پاسخ دهنده بتواند از بین گزینه ها یک یا چند گزینه را انتخاب کند.

مثلا: علاقه شما در تعطیلات چیست؟   مسافرت    موسیقی    مطالعه       استراحت

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد چند انتخابی- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد چند گزینه ای- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد چند گزینه ای

این فیلد زمانی کاربرد دارد که پاسخ دهنده بتواند از بین گزینه ها فقط یک گزینه را انتخاب کند.

مثلا: از محیط کاری خود چقدر رضایت دارید؟   خیلی زیاد    زیاد   متوسط    کم    خیلی کم

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد لیست کشویی

این فیلد دقیقا مانند “چند گزینه ای” است با این تفاوت که گزینه ها در لیست کشویی قرار می گیرند.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد لیست کشویی- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد نام- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد نام

اگر در فرم خود نام و نام خوادگی وجود دارد از این فیلد می توانید استفاده کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد تاریخ

اگر در فرم خود نیاز دارید تا پاسخ دهنده تاریخ وارد کند از این فیلد استفاده کنید.

تقویم شمسی است و امکانات بی نظیری دارد.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد تاریخ- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد زمان- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد زمان

اگر در فرم خود نیاز دارید تا پاسخ دهنده زمان (ساعت)وارد کند از این فیلد استفاده کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد تلفن

اگر در فرم خود نیاز دارید تا پاسخ دهنده تلفن وارد کند از این فیلد استفاده کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد تلفن - راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد آدرس - راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد آدرس

اگر در فرم خود نیاز دارید تا پاسخ دهنده آدرس وارد کند از این فیلد استفاده کنید.

آدرس به تفکیک کشور، استان، شهر، خیابان و … می توانید دریافت کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد وبسایت

اگر در فرم خود نیاز دارید تا پاسخ دهنده آدرس وبسایت وارد کند از این فیلد استفاده کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد وبسایت- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد ایمیل - راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد ایمیل

اگر در فرم خود نیاز دارید تا پاسخ دهنده ایمیل وارد کند از این فیلد استفاده کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد جدول سوالات

اگر در فرم خود سوالاتی دارید که گزینه های یکسانی دارند از این فیلد می توانید استفاده کنید.

در این نوع فیلد می توانید سوالات و گزینه ها را به صورت یکجا(با copy و paste) وارد کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد جدول سوالات- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد آپلود فایل- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد آپلود فایل

اگر در فرم خود نیاز هست تا پاسخ دهنده فیلی را آپلود کند از این فیلد می توانید استفاده کنید.

این نوع فیلد تنظیمات فراوانی دارد.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد جداکننده بخش

اگر در فرم نیاز هست تا توضیحاتی داده شود از جداکننده بخش می توانید استفاده کنید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

تنظیمات فیلد جداکننده بخش- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است
تنظیمات فیلد جداکننده صفحه- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است

فیلد جداکننده صفحه

اگر می خواهید تا فرم شما صفحه بندی شود از این فیلد می توانید استفاده کنید.

هر جا این فیلد قرار بگیرد صفحه بندی صورت می گیرد.

به هر تعدادی که خواسته باشید می توانید فرم خود را صفحه بندی کنید.

می توانید عناوین صفحات و اسامی یا تصاویر دکمه ها را تغییر دهید.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

فیلد امضا الکترونیکی

اگر می خواهید پاسخ دهنده فرم شما را امضا کند از این فیلد می توانید استفاده کنید.

با این فیلد پاسخ دهنده به راحتی می تواند در محل مشخص شده امضا کند.

برای مشاهده تنظیمات این فیلد روی آن کلیک کنید. راهنمای هر قابلیت با علامت سوال مشخص شده است.

 

تنظیمات فیلد امضا- راهنمای هر قسمت با علامت سوال مشخص شده است