ایجاد فرم جدید

با کلیک روی دکمه “ایجاد فرم جدید” می توانید فرم جدیدی ایجاد کنید

ایجاد فرم جدید
ویرایش فرم

ویرایش فرم

با کلیک روی ویرایش فرم یتوانید وارد صفحه فرم شده و فرم خود را به هر صورتی که خواستید ویرایش کنید.

روی عکس کلیک کنید.

پاسخ ها

با کلیک روی پاسخ ها می توانید جواب هایی که به این فرم داده شده است را مشاهده یا دانلود کنید.

روی عکس کلیک کنید.

مشاهده پاسخ ها
انتخاب تم

انتخاب تم

با کلیک روی انتخاب تم می توانید از بین تم هایی (قالب هایی) که ساختید، تم دلخواه را برای این فرم انتخاب کنید.

روی عکس کلیک کنید.

لینک/ کدهای فرم

با کلیک روی این قسمت می توانید لینک فرم را دریافت کنید و برای پاسخ دهندگان بفرستید یا اگر وبسایت یا وبلاگ دارید کدهای قرارگیری فرم در سایت یا وبلاگ خود را دریافت کنید.

روی عکس کلیک کنید.

لینک فرم
روابط منطقی - پرسشنامه آنلاین

روابط منطقی

با کلیک روی این قسمت می توانید وارد بخش روابط منطقی شوید. در این بخش می توانید بین سوالات پرسشنامه یا صفحات و بخش های مختلف پرسشنامه رابطه ایجاد کنید یا به عبارتی دیگر پرسشنامه خود را هوشمند کنید.

روی عکس کلیک کنید.

گزارش

با کلیک روی این قسمت می توانید گزارشی از پاسخ ها ایجاد کنید. می توان انواع نمودار و جدول پاسخ ها را در گزارش قرار داد.

روی عکس کلیک کنید.

گزارش - پرسشنامه آنلاین
پیش نمایش - پرسشنامه آنلاین

پیش نمایش

با کلیک روی آن می توانید فرم(پرسشنامه) خود را مشاهده کنید.

روی عکس کلیک کنید.

برچسب گذاری

شما می توانید برای هر فرم به هر تعدادی که خواستید برچسب اضافه کنید. بیشترین کاربرد برچسب ها زمانی است که تعداد زیادی فرم دارید و برای شناسایی بهتر فرم ها از این قابلیت می توانید استفاده کنید.

روی عکس کلیک کنید.

برچسب گذاری - پرسشنامه آنلاین
غیرفعال کردن - پرسشنامه آنلاین

غیرفعال کردن

با کلیک روی آن می توانید پرسشنامه خود را غیر فعال کنید. همچنین می توانید متن دلخواه مربوط به غیرفعال بودن فرم (که به جای پرسشنامه نمایش داده می شود) را هم وارد کنید.

روی عکس کلیک کنید.

کپی کردن

با کلیک روی آن می توانید به راحتی کل فرم خود را کپی کنید.

روی عکس کلیک کنید.

کپی کردن - پرسشنامه آنلاین
تعداد پاسخ امروز - پرسشنامه آنلاین

تعداد پاسخ امروز

تعداد پاسخ امروز با رنگ قرمز مشخص شده است.

روی عکس کلیک کنید.

زمان آخرین پاسخ

اگر ماوس را روی تعداد پاسخ نگه دارید می توانید زمان آخرین پاسخ را مشاهده کنید.

روی عکس کلیک کنید.

زمان آخرین پاسخ - پرسشنامه آنلاین
مرتب سازی فرم ها - پرسشنامه آنلاین

مرتب سازی فرم ها

شما می توانید فرم های خود را بر اساس تاریخ ایجاد، نام فرم، برچسب، تعداد پاسخ امروز، تعداد کل پاسخ ها به صورت صعودی یا نزولی مر تب کنید.

روی عکس کلیک کنید.

جستجوی فرم ها

شما می توانید بر اساس نام فرم ها یا برچسب در میان فرم ها به جستجو بپردازید.

روی عکس کلیک کنید.

جستجوی فرم ها - پرسشنامه آنلاین