راهنمای کامل و فارسی
در تمامی صفحات نرم افزار و در تمامی قسمت ها،  به صورت جداگانه راهنما وجود دارد.
راهنماها کاملا فارسی بوده و نحوه کار را به خوبی آموزش می دهند.
راهنمای فارسی

راهنمای فارسی
تمامی راهنماها فارسی بوده و سعی شده است که به صورت مختصر و مفید پیام را برساند. در بعضی از راهنماها حتی مثال هم آورده شده است.

نمایش دلخواه

نمایش دلخواه
تمام راهنماها به صورت علامت سوال است که وقتی کاربر روی آن کلیک کند پنجره راهنما نمایش داده می شود و وقتی ماوس را برداشت، پنجره راهنما بسته می شود. این روش از شلوغی صفحه و سردرگمی کاربر جلوگیری می کند.

راهنماهای جداگانه

راهنماهای جداگانه
برای قسمت مختلف حتی کوچکترین قسمت ها راهنما وجود دارد. هر قسمت، راهنمای خاص خود را دارد؛ این موضوع از سردرگمی کاربر جلوگیری می کند.

بهتر است برای آشنایی با این قابلیت ها و استفاده از آن ها وارد نرم افزارشود

اگر تاکنون ثبت نام نکردید، همین حالا ثبت نام کنید: