ساخت گزارش

در این بخش نحوه ساخت انواع نمودار و تنظیمات آن آموزش داده شده است

بخش گزارش چیست؟

در این قسمت شما می توانید گزارشی که شامل انواع نمودار (نمودار دایره ای، نمودار حلقه ای، نمودار میله ای، نمودار خطی، نمودار سطحی،) و جدول پاسخ ها است را ایجاد کرد.

با ایجاد گزارش می توان جواب های پاسخ دهندگان را به صورت نموداری یا جدول مشاهده کرد.

همچنین می توان تنظیمات متنوعی روی نمودار انجام داد (داده ها، رنگ نمودار، رنگ پس زمینه، مشخصات نمایشی، اندازه و …)

بخش گزارش چیست

از چه طریقی می توان به بخش گزارش دسترسی داشت؟

برای دسترسی به بخش گزارش و ساخت گزارش طبق دستورالعملی که در عکس وجود دارد عمل کنید.

دسترسی به بخش گزارش

ساخت گزارش

در این قسمت می توانید نوع نمودار(دایره ای، میله ای و …) را مشخص کنید، نمودار(یا جدول) را نامگذاری کنید و سوالی که می خواهید براساس پاسخ های آن نمودار را ایجاد کنید را برگزینید.

ساخت گزارش

مشاهده گزارش

شما در این قسمت می توانید گزارش را مشاهده و به اشتراک بگذارید، نمودار را حذف کنید، کپی بگیرید، آن را در صفحه جداگانه مشاهده کنید، ویرایش کنید و … .

همچنین می توانید نمودارهای بیشتر در این گزارش قرار دهید.

مشاهده گزارش

تنظیمات نمودار

در این قسمت می توان بخش های مختلف نمودار را ویرایش کنید: بخش هایی مانند نوع داده ها برای ساخت نمودار، تم (رنگ نمودار، رنگ پشت زمینه)، عنوان، موقعیت، ترازبندی، اندازه و … .  توجه شود که در نمودارهای مختلف (یا جدول) این تنظیمات تا حدودی متفاوت است (مثلا تنظیمات نمودار خطی با نمودار دایره ای متفاوت است).

تنظیمات نمودار - پرسشنامه آنلاین

اگر سوال یا ابهامی در این بخش دارید می توانید از بخش تماس با ما سوال خود را بپرسید

تماس با ما