مقاله الکتره(electre):

این بسته شامل چندین مقاله لاتین و معتبر بوده و مربوط به سالهای 2014 تا 2016 است.

در بین این مقالات، مقاله ای وجود دارد که مربوط به سال 2016 بوده و مقالات مربوط به روش الکتره که تا بحال انجام شده را بر اساس حیطه کاری، روش الکتره و … دسته بندی کرده است. این مقاله فوق العاده می تواند به شما در غنی تر کردن ادبیات تحقیق کمک کند.

برای دانلود بسته مقالات الکتره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

[parspalpaiddownloads id=”6″]