نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي

ويژگي هاي نرم افزار برنامه ريزي خطي:

در اين نرم افزار شما به راحتي مدل برنامه ريزي را تشکيل داده، اعداد را وارد نموده و به راحتي خروجي را دريافت مي کنيد.


گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:

 • مقدار بهينه تابع هدف
 • مقادير بهينه متغيرها
 • مقادير دوگان محدوديت­ها
 • مقادير دوگان متغيرها
 • دامنه تغييرات اعداد سمت راست
 • دامنه تغييرات ضرايب تابع هدف

فايل هاي دانلودي نرم افزار شامل موارد زير است:

 1. گزارش خروجي نرم افزار (فايل HTML)
 2. گزارش خام word

شما به راحتي مي توانيد مقادير را از فايل HTML کپي کرده و در گزارش خام word قرار دهيد و يک گزارش کامل داشته باشيد.


ويژگي نرم افزار:

 • عدم محدوديت در تعداد متغيرها و محدوديت ها
 • کاربري فوق العاده آسان
 • راهنماي فارسي و کامل
 • خروجي کامل
 • سرعت بالاي اجرا
 • چندين بار استفاده با پرداخت يک زماني: شما با پرداخت هزينه با يکبار پرداخت مي توانيد در زمان مشخص شده هر چند بار که تمايل داريد نرم افزار را اجرا کنيد.

برای ورود به نرم افزار آنلاین برنامه ریزی خطی بر روی عکس زیر کلیک کنید

نرم افزار آنلاین برنامه ریزی خطی