نرم افزار آنلاين saw فازی

saw فازي(fuzzy saw)  يا مدل مجموع ساده وزني فازي، يکي از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه است که از در رتبه بندي مواردي به کار مي رود که داده ها دقيق نسيتند و عدم قطعيت وجود دارد.

در اين نرم افزار شما به راحتي داده ها را وارد نموده و گزارش خروجي را به طور کامل دريافت مي کنيد.

 ويژگي نرم افزار saw فازي:

1- خروجي کامل

2- خروجي مرحله به مرحله: بدين معني که جدول مربوط به هر يک از مراحل fuzzy saw در خروجي وجود دارد.

2- کاربري آسان

3- راهنماي فارسي

4- امکان copy و paste کردن داده ها در نرم افزار.

[divider]

ورود به نرم افزار

fuzzy-saw[divider]