از میان روش های تصمیم گیری با شاخص های چندگانه electre از محبوبیت بالایی برخوردار است. روش الکتره هم انواع مختلفی دارد که می توان به electrei، electreii و electreiii اشاره کرد.

Electreiii با توجه به مزیت هایی همچون مفهوم برتری، حدود آستانه و برتری که در سایر روش های تصمیم گیری با شاخص چندگانه به چشم نمی خورد، مورد توجه بسیاری از محققان واقع شده است

سایت کافه پردازش با توجه به محبوبیت این روش و پیچیدگی های محاسباتی آن اقدام به طراحی نرم افزار آنلاین الکتره کرده است.

این نرم افزار بر اساس ElECTRE III طراحی شده است.

در روش الکتره چند گام کلی وجود دارد:

  • گام اول: محاسبه هماهنگي
  • گام دوم : محاسبه ناهماهنگي
  • گام سوم : بررسي درجه اعتبار رابطه غير رتبه اي
  • گام چهارم : رتبه بندي گزينه ها

خروجی شامل موارد زیر است:

  • ماتریس هماهنگی
  • ماتریس ناهماهنگی برای تمام معیارها
  • ماتریس اعتبار
  • رتبه بندی نهایی
  • گراف خروجی

کار با این نرم افزار فوق العاده ساده است. کافیست داده های خود را وارد نرم افزار کنید. مشخصات پروژه(وزن معیار، مثبت یا منفی بودن معیار، آستانه بی تفاوتی، آستانه برتری و آستانه وتو) را مشخص کرده و خروجی کامل را دریافت کنید.

به زودی نرم افزارآنلاین در سایت قرار می گیرد

برای انجام پروژه فعلا تماس بگیرید