نرم افزار تاکسونومی

اين نرم افزار خيلي ساده طراحي شده و کار با آن بسيار راحت است.

کافي است داده هاي خود را وارد، يک دکمه را کليک و خروجي کامل را دريافت کنيد.

این نرم افزار آنلاین است.

گزارش خروجي نرم افزار تاکسونومی شامل موارد زير است که به همراه توضیح و فرمول گام به گام در خروجی نرم افزار آورده شده است:

  • مقادير استاندارد
  • ماتريس فواصل مرکب
  • مقدار کوتاهترين فاصله
  • حد بالا و پايين جهت تعيين عناصر همگن
  • ماتريس عناصر همگن
  • مقدار ايده آل از ماتريس استاندارد عناصر همگن
  • سرمشق توسعه(cio)
  • درجه توسعه يافتگي(fi)
  • نمودار درجه توسعه يافتگي

 

ویژگی های نرم افزار تاکسونومی:

    عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها)
    کاربري فوق العاده آسان
    راهنماي فارسي و کامل
    اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل و … به راحتي copy وpaste  کنيد.
    امکان نام گذاري متغيرها
    محيط جدول شبيه اکسل است و کار با اکسل را براي شما تداعي مي کند.
    سرعت بالاي اجرا
    امکان استفاده از نسخه دمو(رايگان ولي با محدوديت) جهت آشنايي با محيط نرم افزار