Waspas یا (Weighted Aggregates Sum Product Assessment) یکی از تکنیک های نوین تصمیم گیری است. این مدل در سال 2012 ارائه شده و به عنوان یکی از روش های MCDM قوی شناخته شده است. این روش ترکیبی از مدل مجموع وزنی (WSM) و مدل محصول وزنی (WPM) است.

[divider]

waspas-banner[divider]

گام های waspas:

1- نرمال سازی ورودی
2- تشکیل ماتریس داده های نرمال وزین (جمعی)
3- تشکیل ماتریس داده های نرمال وزین (ضربی)
4- محاسبات نهایی و رتبه بندی گزینه ها

 

ویژگی نرم افزار waspas:
1- خروجی کامل
2- خروجی مرحله به مرحله: بدین معنی که جدول مربوط به هر یک از مراحل waspas در خروجی وجود دارد.
2- کاربری آسان
3- راهنمای فارسی
4- امکان copy و paste کردن داده ها در نرم افزار.

برای ورود به نرم افزار بر روی شکل زیر کلیک کنید:

[divider]

waspas-banner[divider]

مقالات

دانلود مقالات رایگان است؛ کافیست ایمیل خود را وارد کنید.

نمونه مقالات:
استفاده از تکنیک waspas جهت انتخاب محیط داخلی بهینه (2016)
ارزیابی اولویت مناطق برای اجرای پروژه های خورشیدی در ایران(2014)
تصمیم گیری در زمینه کسب و کار با دیدگاه آینده نگر؛ ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره در جانمایی مرکز خرید(2013)
تجزیه و تحلیل مجلات مهندسی عمران بر اساس پایگاه داده تحت وب(2014)
و …

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید:

[parspalpaiddownloads id=”5″]

[divider]