نظرسنجی کارکنان

چرا نظرسنجی کارکنان؟

بدون شک  مهم‌ترين عامل مشترک در کسب نتايج مثبت مانند بهره‌وری بالا، وفاداری بالای کارکنان در محيط‌های کاری چيزی جز بالا بودن رضايت کارکنان از محل کار خود نيست. زماني‌که کارکنان از محل کار رضايت داشته باشند، انجام کارهای سخت‌تر را می‌پذيرند، کارهای ارجاع شده را با سطح انگيزه بالاتری انجام می‌دهند و تعهد سازمانی را به شکل مناسبی به معرض نمايش می‌گذارند.

همچنین نظرسنجی از افراد ، ابزاری برای بررسی میزان تعهد کارکنان است. از طریق ارزیابی نظرات، رفتارها و دیدگاه کارکنان، میزان اعتماد بین کارکنان و مدیران را می توان تحلیل کرد، همچنین اینکه افراد چه میزان به کاری که در شرکت انجام می دهند، افتخار می کنند و از همین طریق می توان میزان پیوند عاطفی بین همکاران را نیز سنجید.

چگونگی نظرسنجی از کارکنان؟

اگر شما به عنوان مدیر منابع انسانی  در سازمانی فعالیت می کنید برایتان مهم خواهد بود تا میزان رضایت یا عدم رضایت کارکنان را از سازمان ارزیابی کنید.برای اینکه بتوانید ارزیابی دقیقی از میزان رضایت کارکنان داشته باشید، نیاز دارید تا از طریق فرم یا پرسشنامه سوالاتی را مطرح کنید و پاسخ ها را آنالیز کنید. 

روش انجام نظرسنجی ها از کارکنان به این صورت است که از همه یا بخشی از کارکنان دعوت می شود که در نظرسنجی ای که شامل تعداد مشخصی سوال است، شرکت کنند. شرکت در این نظرسنجی می تواند به صورت ناشناس یا با ذکر مشخصات فردی افراد باشد.

پرسشنامه آنلاین یا نظرسنجی آنلاین می تواند انجام نظرسنجی را آسان کنند. زیرا مدیران منابع انسانی این امکان را خواهند داشت با طراحی پرسشنامه رضایت سنجی کارکنان و ارسال لینک این پرسشنامه به کارکنان در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه دلخواه خود برسند

نظرسنجی کارکنان

مهمترین مزایای نظرسنجی کارکنان چیست؟

  1. ارزیابی رضایت کارکنان:

     مهمترین عامل نظرسنجی کارکنان، بررسی رضایت آنها می باشد. مدیران منابع انسانی برای  برنامه ریزی ها و اهداف آینده سازمان از طریق نظرسنجی کارکنان به رضایت آنها از محیط کاری، مزایای دریافتی،سیاست های شرکت،ساعات کاری و… دست پیدا می کنند.

  1. بررسی میزان مشارکت کارکنان:

بررسی میزان مشارکت کارکنان از طریق نظرسنجی بسیار سودمند می باشد در این نظرسنجی به میزان علاقه مندی کارکنان به شغلشان،میزان پاسخگویی، ارتباطات و روابط کاری آنها اشاره دارد.

  1. بررسی محیط کار:

این نوع پرسشنامه به نقاط ضعف و قوت یک سازمان و نظرات کارکنان نسبت به محیط سازمان اشاره دارد.سازمان هایی که در حال ایجاد تغییراتی در داخل خود می باشند معمولا از این نوع نظرسنجی استفاده می کنند.این نوع نظرسنجی بسیار مهم می باشد زیرا درک و تعهد کارکنان را نسبت به تعهد و ماموریت سازمان می سنجد.

  1. نظرسنجی خروج از سازمان:

این نوع نظرسنجی معمولا زمانی انجام میشود که یک کارمند از آن سازمان خارج می شود یا استعفای خود را می دهد این نوع نظرسنجی جهت ایجاد تغییرات درسازمان بسیار مفید می باشد.

  1. نظام پیشنهادات در نظرسنجی:

این نوع نظرسنجی شامل رهبری، بررسی محیط سازمان،بررسی قابلیت سیستم،بررسی اثربخشی سیستم و تشویق سازمانی می باشد. نظام پیشنهادات شامل جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها توسط ابزارهای مختلف آماری می باشد.

به عنوان مثال جمع آوری داده ها می تواند شامل پیشنهادات و ایده های کارکنان در جلسات هفتگی سازمان باشد. بعد از جمع آوری ایده ها و پیشنهادات کارکنان توسط سیستم نظرسنجی هوشمند می توان آنالیزهای دقیق و انعطاف پذیری را از این سیستم دریافت کرد.

جمع بندی

اولین قدم در حفظ و نگهداشت کارکنان ، اطلاع از نظرات و دیدگاه این افراد نسبت به محیط کار است. مطمئناً کارمندانی که صدایشان شنیده نشود، رفته رفته نسبت به محیط کار خود دلسرد می‌شوند و به مرور از شرکت خارج می‌شوند. بالا بودن نرخ خروج کارکنان از یک سازمان به معنی وجود ضعف در این بخش از مجموعه است خوشبختانه با برگزاری نظرسنجی‌های مختلف به صورت دوره‌ای نسبت به دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات کارمندان مطلع خواهید شد. این ترتیب خواهید توانست با یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع وایجاد فرآیندهای جدید، رضایت شغلی کارمندان را افزایش دهید.

نمونه فرم نظرسنجی کارکنان

میزان رضایت از نظر شما ؟ لطفا طبق طیف زیر پاس دهید:

کاملاراضی، راضی، تاحدي راضی،ناراضی،کاملا ناراضی،نظري ندارم

1- سهولت ارتباط با ریاست

2- توجه ریاست  به نظرات و پیشنهادات کارمندان

3- نحوه برخورد ریاست با کارمندان

4- نحوه همکاري ریاست با پرسنل و راهنمایی ایشان براي بهبود روند کار

5- میزان ساعت کار

6- نحوه تقسیم کار و وظایف محوله

7- تنوع کار

8- نحوه برخورد و رفتار مسئول مستقیم خود

9- صلاحیت و کفایت مسئول مافوق در تصمیم گیري

10- نحوه ارزشیابی افراد در سازمان بر اساس عملکرد و شایستگی افراد

11- انجام شغل کاري مطابق میل

12- ثبات استخدامی در شغل

13- بکارگیري قابلیتهاي فردي در انجام شغل

14- نحوه اجراي خط مشیهاي اداري در محل کار

15- تناسب بین میزان درآمد و مقدار کار

16- امکان پیشرفت و ترقی در شغل

17- آزادي تصمیم گیري در انجام وظایف محوله

18- امکان کاربرد خلاقیت در انجام وظایف محوله

19- شرایط کاري (تجهیزات فیزیکی، محیط کاري، امکانات رفاهی محل کار،خدمات نقلیه و… )

20- برگزاري جلسات و مسابقات فرهنگی در مناسبهاي مختلف

21- بهره مندي از امکانات ورزشی و تفریحی

22- فرایند تشویق و تنبیه و رعایت عدالت در آن

23- نحوه تعامل همکاران

24- صمیمیت و ارتباط دوستانه و توأم با حمایت در محیط کاري

25- تغییر و تحولات ایجاد شده در اثر تغییر مدیریت مجموعه