نرم افزار آنلاین تحلیل پوششی داده ها(DEA)

تحلیل پوششی داده ها نرم افزار آنلاین تحلیل پوششی داده ها(DEA) ويژگي هاي نرم افزار DEA (تحليل پوششي داده ها): در اين نرم افزار شما به راحتي مدل خود را تشکيل داده، اعداد را وارد نموده و و با چند کلیک گزارش خروجي را به طور کامل دريافت مي کنيد.   گزارش خروجي نرم...

خوشه بندی k-means (آموزش تصویری)

خوشه بندی k-means خوشه‌بندي یکی از مهمترین ابزار کشف داده‌ها است که در کشف هاي تصادفی به کار گرفته می‌شود. در حال حاضر، اخذ دانش یک گلوگاه عمده در فرآیند مهندسی دانش محسوب می‌شود. الگوریتم‌هاي یادگیري ماشین و داده‌کاوي با هدف استخراج دانش از داده‌ها، به عنوان روشی...