نظرسنجی کارکنان

نظرسنجی کارکنان

نظرسنجی کارکنان چرا نظرسنجی کارکنان؟ بدون شک  مهم‌ترين عامل مشترک در کسب نتايج مثبت مانند بهره‌وری بالا، وفاداری بالای کارکنان در محيط‌های کاری چيزی جز بالا بودن رضايت کارکنان از محل کار خود نيست. زماني‌که کارکنان از محل کار رضايت داشته باشند، انجام کارهای سخت‌تر را...