فرم ساز آنلاین رایگان فارسی

فرم ساز آنلاین رایگان فارسی

فرم ساز آنلاین رایگان فارسی اگر قصد دارید فعالیت تان را در وب و اینترنت شروع کنید اما برنامه نویسی و کد نویسی بلد نیستید، باید از فرم و فرم ساز استفاده کنید؛ form برای جمع آوری، ثبت و ذخیره اطلاعات کاربرد دارد. فرم ها از چند فیلد تشکیل شده اند محل وارد کردن اطلاعات...