آشنایی با نحوه آماده سازی گام به گام پرسونای مشتری

راهنمای گام به گام ایجاد پرسونای مشتری در دنیای رقابت، قواعد فروش تغییرات بسیاری نموده است. در واقع خرید و فروش از مهارت به علم تغییر وضعیت داده است. یکی از ابزارهای مهم این علم، مسئله‌ی تحت عنوان پرسونای مشتری می باشد. با دانش افزایی در این خصوص، فروشتان را تا چند...