تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها از چند دیدگاه قابل تقسیم است: 1- از دیدگاه برنامه ریزی خطی: از این دیدگاه که...

صفحه نخست

پرسشنامه آنلاین رایگانبا اول فرم به راحتی فرم خود را آنلاین کنیدثبت نامکار با فرم ساز آنلاین اول فرم فوق العاده ساده...