نمونه پروژه حل شده با نرم افزار DEA سایت کافه پردازش

نمونه پروژه حل شده با نرم افزار DEA سایت کافه پردازش صورت مساله: شرکتی 5 رستوران را اداره می کند. داده های رستوران عبارتند از ساعات عملیات هفتگی، تعداد کارکنان تمام وقت و هزینه های هفتگی ملزومات. ستاده ها عبارتند از متوسط سود هفتگی، سهم بازار و نرخ رشد سالانه. دانلود...

بسته مقالات تحلیل پوششی داده ها DEA + دانلود رایگان

بسته مقالات تحلیل پوششی داده ها DEA تحلیل پوششی داده ای دامنه گسترده ای از مدل های بهینه سازی ریاضی است که برای سنجش کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های متجانس با ورودی ها وخروجی های مشابه به کار می رود. این مدل کاربردهای زیادی در حوزه های گوناگون دارد به همین دلیل...

آمار توصیفی

آمار توصیفی این شاخه از علم آمار با کمک شاخص هاي آماري به توصیف داده ها می پردازد در آمار توصیفی همه داده ها به طریق سرشماري جمع آوري می شوند و هیچ گونه استنباطی بر روي آن ها انجام نمی شود و فقط به توصیف آن ها پرداخته می شود. در گزارش نرم افزار آنلاین آمار توصیفی...

نرم افزار برنامه ريزي خطي

نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي ويژگي هاي نرم افزار برنامه ريزي خطي: در اين نرم افزار شما به راحتي مدل برنامه ريزي را تشکيل داده، اعداد را وارد نموده و به راحتي خروجي را دريافت مي کنيد. گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است: مقدار بهينه تابع هدف مقادير بهينه...

نرم افزار آنلاین آمار توصيفي

نرم افزار آنلاین آمار توصيفي اين نرم افزار کاملا رايگان است نیازی به ثبت نام هم ندارد اين نرم افزار خيلي ساده طراحي شده و کار با آن بسيار راحت است. شما در اين نرم افزار کافي است داده هاي خود را وارد، يک دکمه را کليک و خروجي کامل را دريافت کنيد. گزارش خروجي نرم افزار...