در پرسشنامه آنلاین چه تعداد سوال قرار دهیم؟

در پرسشنامه آنلاین چه تعداد سوال قرار دهیم؟

در پرسشنامه آنلاین چه تعداد سوال قرار دهیم؟ تعیین اینکه چند سوال در پرسشنامه وجو داشته باشد یکی از سخت ترین قسمت های تهیه پرسشنامه یا پرسشنامه آنلاین است.  البته برخی از نظرسنجی ها نسبت به نظرسنجی های دیگر آسان تر است. اگر در حال ساختن فرم ساده برای یک رویداد هستید یا...
روشهای نمونه گیری

روشهای نمونه گیری

روشهای نمونه گیری روشهای نمونه گیری، دو روش عمده برای نمونه گیری استفاده میشود که هر یک از آنها نیز روشهای خاص خود را دارد : ۱. نمونه گیری احتمالی ( Probability Sampling) ۲. نمونه گیری غیر احتمالی ( Nonprobability Sampling)   نمونه گیری احتمالی چنانچه هدف محقق اندازه...