پایایی و روایی پرسشنامه چیست؟

پایایی و روایی پرسشنامه چیست؟

پایایی و روایی پرسشنامه چیست؟ در جهان کنونی، سازمان ها به اهداف مستمر، بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت و همچنین به اهداف استراتژیک نیاز دارند که در راستای رسیدن به این اهداف و ارزیابی و پیشرفت لازم، به آزمایش ها و تحقیقات علمی نیاز است. پژوهش علمی را می توان همان کاربرد...
اجزای یک پرسشنامه استاندارد و اثربخش چیست

اجزای یک پرسشنامه استاندارد و اثربخش چیست

اجزای یک پرسشنامه استاندارد و اثربخش چیست اجزای پرسشنامه باید طوری کنار هم قرار گیرند که در نهایت پرسشنامه، معتبر، قابل اطمینان، شفاف، مختصر و کنجکاوی برانگیز باشد. اعتبار: یک پرسشنامه موثق باید هدفش از سوالات را بیان کند. سوال ها باید طوری مطرح شوند که پاسخ دهنده به...
ده اشتباه رایج در طراحی پرسشنامه آنلاین

ده اشتباه رایج در طراحی پرسشنامه آنلاین

ده اشتباه رایج در طراحی پرسشنامه آنلاین اشتباهات رایج در پرسشنامه، با در نظر گرفتن نرم افزارهای طراحی آنلاین در این زمینه، که امکان ساخت نظرسنجی را برای هر کسی فراهم می کنند، موضوع قابل تصور و انتظاری است. این خوب است که ابزارهای تکنولوژیک به سهولت و با کمترین هزینه،...