هزینه پرسشنامه آنلاین اول فرم

ساخت پرسشنامه آنلاین رایگان در اول فرم محدودیتی در تعداد سوال ندارد.

امکانات و قیمت طرح های نرم افزار پرسشنامه آنلاین اول فرم را می توانید در زیر مشاهده کنید.

حتما بخوانید

طرح پایه: فعال بودن تمام تنظیمات صفحه طراحی فرم (تنظیمات پیشرفته فیلدها+تنظیمات پیشرفته فرم)

طرح پیشرفته: فعال بودن تمام تنظیمات صفحه طراحی فرم (تنظیمات پیشرفته فیلدها+تنظیمات پیشرفته فرم)+ فعال بودن ساخت و ویرایش تم+فعال بودن ساخت گزارش+فعال بودن ایجاد روابط منطقی

طرح ویژه: فعال بودن تمام قسمت های سایت

طرح پایه یک ماه و طرح های پیشرفته و ویژه دو ماهه می باشد

بعد از اتمام طرح  پاسخ دهندگان می توانند به فرم های قبلی پاسخ دهند.

بعد از اتمام طرح برای ساخت فرم جدید با امکانات آن طرح می بایست حساب خود را شارژ کنید.